Mere podrške poljoprivredi (Video)

Od strane Ozon
0 komentar

Odbrnici Skupštine Grada Sremska Mitrovica na zasedanju u sredu, usvojili i Predlog programa mera podršкe za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Sremsкa Mitrovica za 2021.godinu. 

“Usvojen je program mera, podrške razvoju poljoprivrede i i politike ruralnog razvoja za teritoriju Grada Sremska Mitrovica. Taj naš Program je potpuno usklađen sa gradskim budžetom za tekuću godinu, kao i sa aktuelnim zakonima o podsticajima u poljoprivredi i kao takav dobio je saglasnost resornog mnistarstva, rekao je Vladimir Nastović, načelnik gradske uprave za poljoprivredu.

Programom mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Grada Sremska Mitrovica utvrđuje se struktura mera, odnosno namena i način korišćenja sredstava za 2021. godinu, u ukupnom iznosu od 81.670.200,61 dinara, za to, opredeljenih, Odlukom o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2021. godinu. 

Potencijalni korisnici mera podrške su fizička lica-nosioci registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva sa teritorije Grada Sremska Mitrovica sa aktivnim statusom u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije i pravna lica (zadruge). 

Realizacija Programa, odnosno definisane mere doprineće: • modernizaciji proizvodnje i jačanju proizvodne konkurentnosti: – povećanje produktivnosti gazdinstva, – smanjenje proizvodnih troškova; • dostizanju nacionalnih i standarda EU na polju:- zaštite životne sredine, – javnog zdravlja, – zdravlja životinja i biljaka, – dobrobiti životinja, – zaštite na radu; • povećanju kvaliteta proizvoda; • poboljšanju konkurentnosti porodičnih poljoprivrednih gazdinstava; • uvođenju novih tehnologija i inovacija, i otvaranje novih tržišnih mogućnosti; • poboljšanju kvaliteta proizvoda; Poljoprivredna politika i politika ruralnog razvoja Republike Srbije obuhvata niz mera i aktivnosti koje preduzimaju nadležni organi u cilju obezbeđivanja kvalitetne i zdravstveno ispravne hrane, jačanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda na tržištu u uslovima nepovoljnih ekonomskih kretanja, podizanja nivoa životnog standarda poljoprivrednika, pružanja podrške ruralnom razvoju i zaštiti životne sredine od negativnih uticaja poljoprivredne proizvodnje.

Informisanje korisnika o mogućnostima koje pruža Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja:Po usvajanju Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Grada Sremska Mitrovica za 2021. godinu od strane Skupštine Grada Sremska Mitrovica, isti se objavljuje na zvaničnom sajtu Grada Sremska Mitrovica. Informisanje potencijalnih korisnika o merama Programa, vrši se takođe, putem organizovanja i održavanja tribina i predavanja za lokalano seosko stanovništvo, putem lokalnih medija, distribucijom štampanih obaveštenja preko PSS i seoskih mesnih kancelarija (flajeri, obaveštenja). Informisanje potencijalnih korisnika vrši se i neposrednim kontaktom u prostorijama Gradske uprave za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Grada Sremska Mitrovica i radom na terenu.

Možda Vam se svidi i