Gradi se obilaznica oкo Letenкe

Od strane Ozon
0 komentar

Na poslednjem Skupštinskom zasedanju grada Sremska Mitrovica, donete su izmene i dopune Plana detaljne regulacije lokaliteta „Letenka“ na Fruškoj gori, k.o. Šuljam. Mitrovački odbornici su se na poslednjoj sednici Skupštine grada usaglasili sa izgradnjom obilaznice oko izletišta, usvajanjem novog Plana detaljne regulacije, koji se odnosi na sportsko rekreativni kompleks Letenka na Fruškoj gori.

Izmenama i dopunama Plana menja se deo Plana koji se odnosi na izgradnju planirane saobraćajnice i njen odnos sa zaštitiom spomenika kulture „Lepinjicin grob“ na potesu Široki do.
Rešenja u pogledu koncepcije, pretežne namene, uređenja, korišćenja i zaštite prostora se ne menjaju.
Izmenama i dopunama Plana menja se prevashodno deo Plana koji se odnosi na izgradnju planirane saobraćajnice i njen odnos sa zaštitiom spomenika kulture „Lepinjicin grob“ na potesu Široki do na osnovu pribavljenih uslova Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica.
U uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture, konstatovano je da je u periodu od 2018. do 2021. godine Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj zatražio u više navrata uslove i mere zaštite za projektovanje obilaznice na lokalitetu “Letenka“. Tokom obrade zahteva konstatovano je da je zbog konfiguracije terena neophodno da projektovana obilaznica prođe pored nepokretnog dobra „Lepinjicin grob“ na manjoj udaljenosti od dozvoljene Planom detaljne regulacije .

Usvojenim planom koji se odnosi na izgradnju planirane saobraćajnice stvorena je mogućnost i da se na tom prostoru mogu graditi novi objekti i za izgradnju novog hotela na istom prostoru. Pre izgradnje potrebno je pribaviti uslove od nadležnih institucija, među kojima je i Zavod za zaštitu spomenika kulture, jer se u prostornom obuhvatu između ostalih spomenika kulture nalazi i grob narodnog heroja Radinke Vitasović Lepinjice. Za takve objekte, traži se i mišljenje beogradskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Možda Vam se svidi i