Zakazana sednica Skupštine Grada: Šta je pred odbornicima?

Od strane Ozon
0 komentar

U utorak, 12. oktobra sa početkom u 10:00 časova u sali I Gradske kuće biće održana 15. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

 1. Predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije Regionalne deponije „Srem-Mačva“ u Sremskoj Mitrovici,
 2. Predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije turističke zone u Bešenovačkom Prnjavoru, Grad Sremska Mitrovica,
  3. Predlog Odluke o izmeni Odluke o uređivanju i održavanj grobalja i sahranjivanju,
  4. Predlog Odluke o određivanju autobuskih stajališta u gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
  5. Predlog Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
  6. Prva izmena i dopuna programa poslovanja JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica za 2021. godinu,
  7. Odluka nadzornog odbora JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica o podizanju kredita,
  8. Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana ostvarivanja vaspitno obrazovnog rada i drugih aktivnosti u PU „Pčelica“ Sremska Mitrovica za radnu 2020/2021. godinu,
  9. Godišnji plan rada PU „Pčelica“ Sremska Mitrovica za radnu 2021/2022. godinu,
  10. Druga izmena programa poslovanja sa drugom izmenom finansijskog plana PU „Pčelica“ Sremska Mitrovica za 2021. godinu,
  11. Izmena i dopuna programa rada i programa poslovanja Centra za socijalni rad „Sava“ Sremska Mitrovica za 2021. godinu,
  12. Izmena programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Sremska Mitrovica za 2021. godinu,
  13. Кratkoročni akcioni plan zaštite kvaliteta vazduha za teritoriju Grada Sremska Mitrovica,
  14. Predlog rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica u postupku javnog nadmetanja u K.O.Bosut,
  15. Predlog zaključka o pokretanju postupka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom, bez naknade, prenosom prava javne svojine sa Republike Srbije na Grad Sremska Mitrovica,
  16. Predlog zaključka o pokretanju postupka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica, neposrednom pogodbom, u ul. Arsenija Čarnojevića u Sremskoj Mitrovici,
  17. Predlog zaključka o pokretanju postupka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu i otuđenju nepokretnosti iz javne svojine neposrednom pogodbom, putem razmene uz naknadu,
  18. Predlog zaključka o pokretanju postupka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica, neposrednom pogodbom, uz naknadu,
  19. Izbori i imenovanja

Možda Vam se svidi i