Sutra sednica Skupštine grada

Od strane Ozon
1 komentar

Sremska Mitrovica – U petak, 31. janura u sali I skupštine Grada Sremska Mitrovica sa početkom u 10:00 časova održaće se XLII sednica Skupštine Grada.

1.Predlog Odluke o auto taksi prevozu putnika na teritoriji Grada Sremske Mitrovice,
2.Predlog Odluke o prestanku vršenja osnivačkih prava nad Domom zdravlja Sremska Mitrovica,
3.Predlog Odluke o postavljanju spomen – ploče dr Jevremu Vidiću,
4.Predlog programa rada Skupštine Grada Sremska Mitrovica za 2020. godinu,
5.Predlog programa uređenja, otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica,
6.Predlog programa održavanja čistoće na javnim površinama za 2020. godinu,
7.Predlog programa za održavanje i uređenje Gradske plaže u Sremskoj Mitrovici za 2020. godinu,
8.Predlog programa održavanja parkova, zelenih i rekreacionih površina sa planom sanacije zaštićenog drvoreda platana i planom uklanjanja štetne vegetacije na teritoriji Grada Sremska Mitrovica u 2020. godini,
9.Programi poslovanja za 2020. godinu budžetskih korisnika Grada Sremska Mitrovica iz oblasti kulture, sporta i turizma:
-Biblioteka „Gligorije Vozarović“
-Galerija „Lazar Vozarević“
-Pozorište „Dobrica Milutinović“
-Istorijski arhiv „Srem“
-Centar za kulturu „Sirmijumart“
-Muzej Srema
-Zavod za zaštitu spomenika kulture
-Ustanova za negovanje kulture „Srem“
-Poslovno sportski centar „Pinki“
-Atletski stadion
-Turistička organizacija grada
10.Program poslovanja sa finansijskim planom PU „Pčelica“ Sremska Mitrovica za 2020. godinu,
11.Program rada i poslovanja Apoteke Sremska Mitrovica za 2020. godinu,
12.Program poslovanja „Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“ doo Sremska Mitrovica za 2020. godinu,
13.Program rada i poslovanja Centra za socijalni rad „Sava“ Sremska Mitrovica za 2020. godinu,
14.Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na području Grada Sremska Mitrovica za period 01.01-30.06.2019. godine,
15.Javni ugovor o javno – privatnom partnerstvu za realizaciju projekta javnog privatnog partnerstva za projektovanje, finansiranje, rekonstrukciju, odnosno rehabilitaciju i održavanje lokalne putne infrastrukture na teritoriji Grada Sremska Mitrovica sa javnim plaćanjem (naknadom za ostupnost infrastrukture),
16.Predlog rešenja o otuđenju suvlasničkog dela na poslovnom prostoru u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica, na adresi Trg Ćire MilekIća broj 24, neposrednom pogodbom,
17.Predlog rešenja o pribavljanju nepokretnosti u privatnoj svojini vlasnika Jovanović Marice iz Mačvanske Mitrovice u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica bez naknade,
18.Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije Radne zone „Barice“ K.O.Manđelos,
19.Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije Regionalne deponije „Srem – Mačva“ u Sremskoj Mitrovici,
20.Predlog Odluke o radnom vremenu, rasporedu radnog vremena, rada u smenama, odmoru u toku dnevnog rada i o pripravnosti i radu po pozivu,
21.Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2020. godinu. 22.Izbori i imenovanja.

Možda Vam se svidi i

1 komentar

Andjelko 30.01.2020. - 5:52 pm

Gospodo, ako čitate ovo molim da uzmete u obzir da nam se jedna od najlepših građevina, zgrada dečije biblioteke i naučne čitaoce raspada. Većina trotoara u centru je van svih kriterijuma….i da ne nabrajam dalje.

Komentari su zatvoreni.