Sremska Mitrovica Energetski efikasna lokalna samouprava

Od strane Ozon
0 komentar

Danas je u zgradi Gradske kuće organizovana prezentacija pozitivnih efekata projekta zamene javne rasvete.

Lokalne samouprave sve više prepoznaju značaj energetske efikasnosti, a jedna od prvih je Sremska Mitrovica.

Lokalna samouprava radi na projektu: Energetski efikasna lokalna samouprava i energetski orijentisana lokalna administracija.

Za lokalnu samoupravu, javno–privatna partnerstva otvaraju nove mogućnosti: da reše energetske probleme sa kojima se suočavaju, da uspešno realizuju projekte od javnog značaja bez dodatnog zaduživanja ili samostalnog finansiranja, da ostvare uštede u budžetima i da primene najnovije tehnologije.

“Projekat javno- privatnog partnerstva na zameni javne rasvete, je treći u nizu od Projekata koji se realizuju na takav način na teritoriji opštine Sremska Mitrovica. Podsetiću i naše građane da smo u predhodnom periodu realizovali dva privatno- javna partnerstva, jedan se tiče javnog gradskog prevoza a jedan se tiče rekonstrukcije izgradnje saobraćajne infrastrukture sa akcentom na seoska naseljena mesta. Možemo reci da je Sremska Mitrovica već otišla napred s obzirom da smo uradili tri projekta i pripremamo sledeće. Ovo javno – privatno partnerstvo je gradu značajno iz razloga što je gradu bitno ulaganje u zaštitu životne sredine. Nova javna rasveta je pre svega energetski efikasna, ceo projekat se finansira iz ušteda, znači da Grad Sremska Mitrovica nije dodatno opteretila poreske obveznike već je iz postojećih računa koje smo izdvajali a na ime naknada u javnu rasvetu, ta sredstva smo opredelili da ide u projekat koji će trajati narednih 13 godina.” rekao je Miroslav Jokić.

Sa jučerašnjim danom implementirana je sva javna rasveta na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, postavljeno je negde oko 9000 svetiljki, a ukupno će biti postavljeno oko 9700 svetiljki na stubovima javne rasvete.
Ostatak svetiljki će biti postavljeno u zavisnosti od potreba i predloga gradjana.

Kada je u pitanju nivo uštede, sredstva koja su ranije bila opredeljena za održavanje javne rasvete, sada će održavanje ostati samo u onom nivou infrastrukture do same rasvete a na to se u narednom periodu ne očekuju značajna ulaganja. Očekujemo da održavanja ne bude veće od 20 miliona dinara, što je izmedju 50 i 70 odsto uštede u odnosu na postojeća opredeljena sredstva u protekloj godini, dodaje Jokić.

“U oblasti energetske efikasnosti osim u sistemu javne rasvete, pozitivni rezultati vidljivi su i u oblasti sistema javnog saobraćaja. Već neko izvesno vreme u Sremskoj Mitrovici u gradskom i prigradskom prevozu koriste se moderni autobusi sa EURO 6 motorima, što je energetski efikasnije a i utiče na zaštitu životne okoline, smanjenje izduvnih gasova. Sve te uštede ostvaruju, one smanjuju deo rashoda, odnosno oslobadjaju deo sredstava u budžetu koji dalje mogu da se usmere u finansiranje odredjenih prioritetnih projekata na lokalnom nivou, takodje u oblasti energetske efikasnosti.” rekao je Petar Samardžić.

Cili lokalne samouprave u narednim godinama je da sprovedemo programe subvencionisanja nabavke i ugradnje materijala za izolaciju spoljnih zidova i stolarija na porodičnim kućama i stambenim objektima i da na osnovu ovakvog programa ostvarimo pozitivne efekte, koji su pre svega, zaštita životne sredine ali i smanjenje troškova domaćinstva a povećanja stabilnosti i nezavisnosti porodičnih domaćinstava. Tu su i pozitivni efekti za lokalnu samoupravu u vezi finansija, utiče se na lokalni ekonomski razvoj. Kada ovaj program krene, oni koji budu želeli da koriste mere podrške moraju da imaju izmirene sve poreske obaveze i legalne objekte. Sledeća godina će biti u znaku oporavka od epidemioloških mera ali to će nam dati vremena da se spremimo i odlučimo za ove inovativne pristupe, da pripremimo strateška dokumenta, da pripremimo plan i program, spremimo konkursnu dokumentaciju i da spremni udjemo u naredne godine u ove inovativne pristupe upravljanja javnih finansija. Krajnji cilj jeste unapredjenje zdravlja i života svih naših sugradjana.” rekao je Samardžić.

U Srbiji postoje modeli finansijske podrške na nacionalnom nivou kojim se unapređuje energetska efikasnost, ali ne obuhvataju nabavku i ugradnju materijala za izolaciju spoljnih zidova na porodičnim stambenim objektima, kao ni stolarije sa odgovarajućim termičkim svojstvima. Želimo da lokalne mere sprovedemo u ovim, nepokrivenim oblastima, da kreiramo energetski orijentisanu lokalnu administraciju. Tokom sledeće godine će fokus svakako biti na sprovođenju epidemioloških mera i oporavak, tako će biti usmerena i budžetska sredstva. Ostaje nam dovoljno vremena da se obučimo, spremimo strateška dokumenta, izradimo program i plan energetske efikasnosti i konkursnu dokumentaciju.

Ovaj model pomoći u energetskoj transformaciji razvio je švajcarski projekat “Reforma lokalnih finansija u Srbiji” (RELOF2), u saradnji sa Programom “Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji”.

Podaci kojima raspolaže ovaj projekat pokazuju da je prosečno domaćinstvo u Srbiji, u 2018. godini, trošilo 12% ukupne lične potrošnje na električnu energiju i grejanje. Nepunih 40% domova ima centralno ili etažno grejanje, ali više od 60% nema radijatore. Procenjena prosečna efikasnost individualnih uređaja za grejanje na čvrsta goriva je tek oko 30%. Zgrade čine oko 60% stambenog fonda i najmanje su energetski efikasne. Oko 300.000 domova nema termoizolaciju i troši četiri-pet puta više energije nego kuće u EU.

Možda Vam se svidi i