PORESKI KALENDAR: Kada i šta treba da platimo ovog meseca

Od strane Ozon
0 komentar

Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za sledeću godinu kao i za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za septembar ove godine, istekao je juče.

To je navedno u poreskom kalendaru koji je dostavila Poreska uprava.

Peti novembar je rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prošlom mesecu i izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec.

Poslednji dan za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec kao i poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec je deseti novembar.

Šesnaestog novembra ističe rok za plaćanje više obaveza i podnošenje prijava, kao što je plaćanje mesečnih akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalnih delatnosti za prethodni mesec.

To je, takođe, krajnji datum i za plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec.

Istog dana ističe rok i za podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, plaćanje doprinosa za samostalne umetnike i poljoprivrednike za četvrti kvartal ove godine.

Takođe, i za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV-a za prethodni mesec, za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec i plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

Tog datuma ističe rok i za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize za prethodni mesec, kao i podnošenje poreske prijave i plaćanje akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec.

Trideseti novembar je poslednji dan za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za oktobar kao i uplatu obračunate akcize za period od 1. do 15. dana u mesecu.

Izvor Novosti

Možda Vam se svidi i