Još dva slobodna mesta u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za dva radna mesta.

Oglas je raspisan za mesta:

1.Operater tehnike – Odeljenje zaštite – Služba tehničkih poslova – Službe za pravne, finansijske i tehničke poslove, na određeno vreme, do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
–izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine ili srednje stručno obrazovanje u trajanju od tri godine, 6 meseci radnog iskustva.

Opis poslova: permanentno u toku 24 sata pravovremeno opslužuje sisteme telekomunikacije i to: telefonske centrale, radio stanice, multitom bežičnog sistema, centralne interfonije, teleksa, telefaksa, primopredajnik RT 20 TC 6. Uredno vodi dnevnik rada primopredaje i odgovarajuće izveštaje. Radi i druge poslove iz domena svoje stručnosti po nalogu šefa, načelnika i pomoćnika direktora za tehničke poslove, kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

2.Spremač – spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – Služba za specijalističko – konsultativne preglede – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja, sa punim radnim vremenom.
-izvršilac 1.

Uslovi: završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis poslova: čisti i uređuje sve prostorije i nusprostorije službe kao i sav inventar. Izbacuje smeće, čisti prašinu, pere podove, prozore, pere hodnike i stepeništa i čisti i dezinfikuje sanitarne čvorove-svakodnevno. Učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala iz magacina do ambulante tj.odeljenja. Stara se o racionalnoj upotrebi materijala za održavanje čistoće i vodi evidenciju o potrošnji. Radi i sve druge poslove na svom odeljenju i drugim odeljenjima istog sektora po nalogu glavne sestre odelenja, vezano za potrebe mesta izvršenja rada.

Konkurs je otvoren od 10. aprila do 17. juna, a više informacija možete pronaći na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

You May Also Like