Agencija za privredne registre počeće od ponedeljka, 12. oktobra da vodi Registar zdravstvenih ustanova, najavljeno je u petak.

Sve postojeće zdravstvene ustanove, njih oko 1.400, koje su bile registrovane u nadležnim privrednim sudovima, imaju obavezu da podnesu Agenciji popunjenu registracionu prijavu za upis usklađivanja sa odgovarajućom dokumentacijom.

Agencija će postupak usklađivanja u naredna tri meseca sprovoditi besplatno, a od 11. januara 2021. godine podnosilac će, uz prijavu, morati da podnese i dokaz o uplati naknade od 4.900 dinara za registraciju.

Do sada su se u Agenciji registrovali samo preduzetnici osnivači privatne prakse, a za registraciju zdravstvenih ustanova bili su nadležni privredni sudovi, a ubuduće će se i zdravstvene ustanove upisivati u elektronski registar i evidenciju, prema proceduri koja traje najduže pet radnih dana.

Po završetku postupka usklađivanja, Agencija će voditi i Jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu, koju će činiti objedinjeni podaci o zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi na teritoriji Srbije.

Tako će na jednom mestu biti objedinjeni podaci o svim pružaocima usluga zdravstvene zaštite u javnoj i privatnoj svojini, u koje će svi zainteresovani građani moći da imaju uvid preko internet stranice Agencije.

You may also like