Sremska Mitrovica – Ove godine pravo na besplatnu rehabilitaciju u nekoj od srpskih banja imaće priliku da ostvari 148 sremskomitrovačkih penzionera, a prema rečima Mirjane Treskanice, predsednice Gradskog udruženja penzionera, zainteresovanost najstarijih Mitrovčana za odlazak u neku od srpski banja bila je na nivou prethodnih godina.

Broj pristiglih prijava, prema rečima Treskanica, iznosi ukupno 513.

„Mitrovački poenzioneri će ići u banju Junaković, Melence, Stari Slankamen, Vrdnik, na Zlatibor, u Vrnjačku banju i Kanjižu, za koju imamo i najveći broj zainteresovanih“, rekla je predsednica Udruženja.

Ona je podsetila da pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija je penzija iznosi do 27.775 dinara. Podnete prijave će se bodovati po već ustaljenom sistemu.

U besplatnu rehabilitaciju uključeni su troškovi prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda. Fond snosi troškove smeštaja u banji, pun pansion, a ugovorima sa svakom banjom pojedinačno preciziran je obim terapija koje svaki korisnik mora da dobije.

Penzioneri će tokom boravka u banjama biti potpuno medicinski zbrinuti, što podrazumeva lekarski pregled, EKG, laboratorijske analize, specijalističke preglede i vizite odeljenjskih lekara, kao i najmanje tri vrste terapija u zavisnosti od ocene lekara i oblasti za koju je određena banja specijalizovana.

You may also like