Uzmi kredit bez kamate. Kamatu plaća lokalna samouprava (VIDEO)

Od strane Ozon
0 komentar

Grad Sremska Mitrovica realizuje meru podrške privrednicima sa teritorije opštine Sremska Mitrovica.

Zainteresovani za subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje preduzetnika u 2020 godini, kredit mogu realizovati u Vojvodjanskoj banci.

“U pitanju su krediti ročnosti do 24. meseca u visini. od 200.000 do 1. 000.000, 00 dinara, namenjeni su za finansiranje tekuće likvidnosti i obrtnih sredstava a korisnici ovih kredita su preduzetnici, mala i mikro pravna lica sa sedištem na teritoriji opštine Sremska Mitrovica registrovani za proizvodnu delatnost, preradjivačku delatnost, ugostiteljsku delatnost, uslužne delatnosti, dakle sve osim trgovine, rekao je Petar Samardžić, zamenik gradonačelnice Sremske Mitrovice.


Ukupna sredstva za subvencionisanje kamata na odobrene kratkoročne kredite iznose 500.000,00 i obezbedjena su u budžetu opštine za 2020 godinu.

Iznos kredita isplaćuje poslovna banka u ovom slučaju Vojvodjanska banka, podnosiocu zahteva. Prijave za kredit podnose se direktno u Vojvodjanskoj banci, a oni koji se odluče za kredit uz subvencionisanje kamate treba da ispune uslove koje traži poslovna banka.

Iznos koji je opredelila opština je samo pilot projekat povodom ublažavanja posledica pandemije COVID-19. Lokalna samouprava ima u fokusu pomoć privrednicima sa teritorije opštine Sremska Mitrovica, nakon realizacije ovog projekta, po rečima Petra Samardžića moguće je da će se ovaj projekat ponoviti ili će se tražiti neke drugačije mere u cilju podrške maloj privredi odnosno finansiranja razvoja privrednih subjekata.

R. Bodirogić

You may also like