Savetovanje za predstavnike seoskih – turističkih domaćinstava

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici danas je održano svetovanje za predstavnike seosko – turističkih domaćinstava i domaće radinosti sa teritoriji grada koji se kategorišu od strane lokalne samouprave, a povodom novog Zakona o turizmu i ugostiteljstvu koji je stupio na snagu 1. jula ove godine. Organizator savetovanja su Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport (Komisija za kategorizaciju ugostiteljskih objekata) u saradnji sa Agencijom za ruralni razvoj i Turističkom organizacijom Grada Sremska Mitrovica.

Tokom savetovanja su govorili Dragana Marelj, predsednik komisije za kategorizaciju, poreski inspektor Pero Malešević, predstavnik Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici Zoran Gruičić – šef odseka za strance, Slađana Stojković ispred Turističke organizacije grada i Petar Samaržić, direktor Agencije za ruralni razvoj.

U okviru savetovanja govorilo se o boravišnoj taksi, porezu i poreskim prijavama, vođenju knjiga, izdavanju računa, prijavi stranaca, kao i o još nekim temama, a više o njima rekla je Dragana Marelj, ispred komisije za kategorizaciju.

“Današnje, ali sva druga savetovanja koja je organizovala Agencija za ruralni razvoj grada su nam izuzetno značaja. Novi Zakon i nova pravila u turizmu i ugostiteljstvu važe od 1. jula, sve je to jako šturo objašnjeno i koncipirano tako da mora da se tumači, što znači da nam je savetovanje dobro došlo, jer smo rastumačili sve ono što nam je bilo nejasno i u vezi čega smo imamo nedoumice”, rekla je Ana Davidović, vlasnik seoskog – turističkog omaćinstva “Vila Davidović”.

You may also like