Sutra sednica Skupštine grada

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U petak, 27. septembra u sali I skupštine Grada Sremska Mitrovica sa početkom u 10:00 časova održaće se XXXVIII sednica Skupštine Grada.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

 1. Predlog Odluke o rebalansu budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2019. godinu,
 2. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
 3. Predlog Odluke o načinu uspostavljanja i kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za uspostavljanje službenosti na
  građevinskom zemljištu u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica,
 4. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica,
 5. Predlog odluke o boravišnoj taksi,
 6. Izmene Plana i programa poslovanja za 2019. godinu, budžetskih korisnika iz oblasti kulture i to:
  – Biblioteka „Gligorije Vozarović“
  – Galerija „Lazar Vozarević“
  – Zavod za zaštitu spomenika kulture
  – Istorijski arhiv „Srem“
  – Ustanova za negovanje kulture „Srem“
  – Centar za kulturu „Sirmijumart“
 7. Predlog zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom, bez naknade, prenosom prava javne svojine sa Republike Srbije na Srad Sremska Mitrovica,
 8. Predlog zaključka o davanju saglasnosti na otpis potraživanja Grada Sremska Mitrovica prema subjektu privatizacije „Hidrotehnika-hidroenergetika“ AD Beograd,
 9. Predlog Odluкe o izmenama Odluкe o maкsimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima кoji čine sistem javnog seкtora Grada Sremsкa Mitrovica za 2017. godinu,
 10. Prve izmene i dopune programa poslovanja PU „Pčelica“ Sremsкa Mitrovica za 2019. godinu sa prvom izmenom i dopunom finansijsкog plana PU „Pčelica“ Sremsкa Mitrovica za 2019. godinu.
 11. Izbori i imenovanja.

Možda Vam se svidi i