Uspešno realizovana još jedna akcija preventivnih besplatnih pregleda

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U Opštoj bolnici Sremska Mitrovica u toku jučerašnjeg dana uspešno je realizovana još jedna akcija besplatnih preventivnih pregleda, koju je pokrenulo Ministarstvo zdravlja sa ciljem rane dijagnostike i promocije prevencije kao najefikasnijeg načina brige o sopstvenom zdravlju.

Bila je to još jedna prilika, da i oni građani, koji nemaju zdravstveno osiguranje, provere svoje zdravlje, bez zakazivanja pregleda i dugog čekanja.

Pregledi su bili besplatni, dostupni za sve građane sa ili bez zdravstvene knjižice, a obuhvatali su internistički (kardiološki) pregled: klinički pregled lekara specijaliste, merenje krvnog pritiska i EКG i laboratorijske analize krvi: КS, CEA (opšti tumorski markeri), CA 125 (tumorski markeri jajnika) i PSA (tumorski markeri prostate).

Tokom trajanja akcije besplatnih preventivnih pregleda, ukupno je bilo 192 pregleda i analiza – od tog broja obavljeno je 79 internističkih – kardioloških pregleda dok su za 113 građana urađene laboratorijske analize krvi: КS (krvna slika) – 112, CEA (opšti tumor markeri)- 102, Ca 125 (tumor markeri jajnika) – 54 i PSA (tumor markeri prostate) – 45.

U akciji su, pored direktora i glavne sestre bolnice, učestvovala dva tima sa 7 lekara specijalista, 1 med. biohemičarem, 4 medicinske sestre i 6 laboranata.

Opšta bolnica Sremska Mitrovica

You may also like