Sjaj legendarnih pobeda srpske vojske na početku Prvog svetskog rata, na Ceru i Kolubari, bacio je u senku dramu koja se odigrala na Legetu, kod Sremske Mitrovice. O ovoj bici, u kojoj je u neravnopravnoj borbi sa neprijateljem izginuo čitav borilački sastav 13. puka, Slobodan Lazarević napisao je knjigu „Leget 1914“, koja je u utorak predstavljena u Domu Vojske Srbije.

Lazarević je, pre svega, sagledao političke i vojne okolnosti koje su prethodile ovom događaju, kao i posledice stradanja 6.500 srpskih vojnika i oficira.

– Kao što je pravilo sa neprijatnim zbivanjima ne samo u istoriji već i u našim životima, drama o herojima sa Legeta prepuštena je zaboravu – rekao je autor knjige. – Generacije koje su doživele da o njoj svedoče najradije su, sem časnih izuzetaka, o toj drami ćutale. Namera mi je bila da tragediju timočke divizije na Legetu najpre stavim u politički ambijent Srbije uoči i tokom prve godine rata. U ambijent opterećen neraščišćenim računima između bivših zaverenika, stranaka i Dvora još od Majskog prevrata.

Recenzent knjige, pukovnik prof. dr Milivoje Pršić, smatra da bi „Leget 1914“ trebalo uvrstiti u literaturu za „nauk i pamćenje“.

Na promociji knjige, koju je objavio Univerzitet Megatrend, govorili su i istoričar Predrag Marković i profesor Dragan Nikodijević. Među prisutnima, bili su Aleksandar Gajović, državni sekretar Ministarstva kulture, Nikola Šainović i Petar Škundrić.
Izvor novosti.rs

You may also like

1 komentar

Milica 31.01.2018. - 6:43 pm

Bravo za Univerzitet Megatrend, da sacuvamo istoriju od zaborava

Komentari su zatvoreni.