Sindikat traži izmene propisa o odsustvu za medicinske radnike. Zahtevaju tretman povrede na radu ili profesionalnog oboljenja

NE postoji evidencija koliko je zdravstvenih radnika obolelo od malih boginja otkad su se one pojavile, ali su oni u najvećem riziku od zaraze. Zbog toga je Samostalni sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije zatražio da se medicinskim radnicima koji obole od zaraznih bolesti omogući isplata naknade zarade u visini OD 100 odsto, a ne 65 kako propisuje zakon.

Zoran Savić, predsednik ovog udruženja, kaže da zdravstveni radnici ne bi trebalo da budu kažnjavani zbog toga što odgovorno i savesno rade svoj posao.

– Smatramo da oni koji su došli u dodir sa zaraženima i pritom se razbole moraju da imaju tretman povrede na radu ili profesionalnog oboljenja – kaže Savić. – Naša inicijativa se odnosi na sve koji su došli u kontakt sa obolelima i zaposleni ne bi trebalo da se dele po tome da li rade u domovima zdravlja ili na klinikama.

Kako navode u sindikatu, s obzirom na to da je zbog epidemije malih boginja, sve više zdravstvenih radnika koji su u svakodnevnom kontaktu sa pacijentima obolelo od te zarazne bolesti, oni su ministarstvima zdravlja i rada, Narodnoj skupštini i Odboru za zdravlje i porodicu uputili inicijativu za izmene i dopune Zakona o radu i Zakona o zdravstvenom osiguranju, a očekuju i podršku kolega iz drugih sindikata zdravstva.

– Propisima koji su na snazi, zaposlenima u ovom slučaju pripada pravo na naknadu zarade u visini od 65 procenata – objašnjavaju sindikalci. – Smatramo da je apsolutno neophodno izmeniti pozitivne propise i ispraviti nepravdu prema zaposlenima koji obole na radu usled navedenih okolnosti. Zaposleni se nesebično žrtvuju da pruže svu neophodnu zdravstvenu uslugu pacijentima, a za to budu „nagrađeni“ sa drastično umanjenom platom usled privremene sprečenosti za rad.

Sindikat smatra da je, ukoliko u slučaju proglašenja epidemije ili pojave zarazne bolesti zaposleni u ustanovama zdravstva budu privremeno sprečeni za rad, apsolutno je neophodno propisati naknadu u visini 100 odsto prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, s tim da ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom. Sindikat očekuje da ova inicijativa bude prihvaćena kroz izmene i dopune navedenih propisa.

UGROŽENI PREDŠKOLCI

EPIDEMIJA se, prema mišljenju stručnjaka, gotovo sigurno neće širiti na školske kolektive, pošto je tamo visok kolektivni imunitet, jer su to generacije koje su u visokom stepenu vakcinisane. Predškolski kolektivi su u riziku, jer tamo ima još dosta dece koja nisu vakcinisana. A, postoji i najava da se vakcinišu medicinski radnici koji su najizloženiji riziku od zaraze.

Izvor Novosti

You may also like