Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više radnih mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1. Doktor u službi – Služba za radiološku dijagnostiku – Sektor za zajedničke medicinske poslove, na određeno vreme do 6 meseci, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završen Medicinski fakultet i položen specijalistički ispit iz radiološke dijagnostik (VII-2 stepen stručne spreme) ili završen medicinski fakultet i položen stručni ispit (VII-1 stepen stručne spreme).

2. Medicinska sestra/tehničar – Odeljenje opšte hirurgije 1 i dečije hirurgije, Služba opšte hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja medicinska škola, medicinska sestra tehničar (IV stepen stručne spreme), položen stručni ispit.

3. Instrumentar – Odeljenje operacione jedinice sa sterilizacijom, Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja medicinska škola smer medicinska sestra/tehničar ili akušerskog smera (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

4. Medicinska sestra/tehničar – Odeljenje za dermatovenerologiju – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja medicinska škola, smer medicinska sestra/tehničar (IV stepen stručne spreme), položen stručni ispit.

5. Medicinska sestra tehničar – Odeljenje opšte hirurgije 3, Služba opšte hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja medicinska škola, smer medicinska sestra/tehničar (IV stepen stručne spreme), položen stručni ispit.

6. Medicinska sestra/tehničar – Odeljenje interne medicine 1, Odeljenje kardiologije i koronarne jedinice – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja medicinska škola, smer medicinska sestra/tehničar (IV stepen stručne spreme), položen stručni ispit.

7. Medicinska sestra/tehničar transfuzista – Služba za snabdevanje krvlju i krvnim derivatima – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola opšteg ili laboratorijskog smera, položen stručni ispit sa ili bez položenog programa specijalističkog obrazovanja obrazovnog profila medicinske sestre/tehničara za rad u Službi za snabdevanje krvlju i krvnim derivatima (IV ili V stepen stručne spreme).

Кonkurs je otvoren od 31. januara do 07. februara.

Više informacija možete pronaći na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

You may also like