Bara Jalija postaje građevinsko zemljište

Sremska Mitrovica – Na XXIV sednici Skupštine grada održanoj prošle nedelje većinom odborničkih glasova usvojen je Predlog odluke o donošenju plana detaljne regulacije bloka između ulica Prve Jalijske i Filipa Višnjića blok „Bara Jalija – Zapad“ Grad Sremska Mitrovica.

Ova odluka, odnosno Plan ostvoriće mogućnost da se na pomenutom području izgrade novi stambeni i poslovni objekti.

Kako je objasnio gradonačelnik Sremske Mitrovice Vladimir Sanader nakon usvajanja predloga odluke ovo je još jedan u nizu planova detaljne regulacije koji će omogućiti gradu da dobije oko 3 ha građevinskog zemljišta.

„Činjenica je da nam je građevinsko zemljište deficitarno, a ovim planom jednu baru i zemlište koje nema veliku vrednost, niti značajnu upotrebu pretvorićemo u koristan prostor. Mi smo prošle godine građevinskim šutom nasuli tu baru, tako da je ona praktično već sada postala građevinsko zaeljište, ali potrebno je izgraditi odgovaraući infrastrukturu, kako bi na tom podrčju biti omogućena gradnja višestambenih objekata, kuća za porodično stanovanje i poslovnih objekata“, rekao je Sanader.

On je okvirno rekao da će se na tom delu grada raditi u naredne dve do tri godine, odnosno kada se steknu uslovi da se potpuno komunalno opremi ovaj deo.

Od prodaje parcela koje će biti formirane i grad Sremska Mitrovica će imati određene prihode.

You May Also Like