Za putovanje u EU od 2020. građani Srbije moraće da traže odobrenje i plate 10 EUR

Od strane Ozon
0 komentar

Državljani zemalja Zapadnog Balkana ubuduće će za putovanje u šengenski prostor morati prethodno da traže odobrenje od nadležnih službi EU. To će morati da čine iako će i dalje biti oslobođeni vađenja viza. Iz Odbora za građanske slobode Evropskog parlamenta rečeno je da je ceo postupak „složen“ i da bi „sistem, ukoliko bude usvojen, mogao da stupi na snagu tek početkom 2020. godine“.

Odobrenje će se tražiti ispunjavanjem elektronskog formulara, a odgovor EU će stizati najkasnije za 72 sata, ali će onima za koje se utvrdi da predstavljaju opasnost po bezbednost biti odbijena dozvola za putovanje, navodi se u predlogu za uspostavljanje novog Evropskog sistema za odobravanje putovanja (ETIAS).

Takav predlog Evropske komisije potvrdio je Odbor za građanske slobode (LIBE) Evropskog parlamenta, a pošto ga u EP usvoje sva nadležna tela, biće prosleđen na usvajanje Savetu ministara EU.

Prema predlogu, građani država Zapadnog Balkana i drugih zemalja kojima nisu potrebne vize za putovanje u šengenski prostor EU bez unutrašnjih granica moraće za uslugu prethodne provere da plate 10 EUR, ali će taj trošak pokrivati razdoblje za putovanja od tri godine, odnosno dok traje važnost pasoša.

Od plaćanja ove dažbine biće oslobođeni mlađi od 18 i stariji od 60 godina, članovi porodica državljana EU, kao i studenti i naučno osoblje.

U elektronskom formularu kojim će se tražiti odobrenje, pored ličnih i podataka o pasošu, građani će morati da navedu i adresu boravišta u Uniji, tamošnji kontakt i zemlju ulaska u EU. Takođe će morati da „vlasti EU obaveste o tome da li su bili osuđivani za ozbiljne kriminalne prekršaje (terorizam, seksualnu eksploataciju dece, trgovinu ljudima ili drogom, ubistva i silovanja), kao i o boravku u specifičnoj zoni sukoba ili odluci da napuste neku zemlju i to sve za poslednjih deset godina“.

Elektronski formular s molbom će automatski biti proveren u bazama podataka EU, uključujući Šengenski informacioni sistem (SIS), Sistem ulaska/izlaska, kao i preko baza evropske policijske službe Europol i Interpola, „kako bi se proverilo nije li putni dokument izgubljen, ukraden ili je za tom osobom izdat nalog za hapšenje“, navodi se u obrazloženju. Od onog ko traži odobrenje može biti zatraženo da pruži dodatne informacije, a u izuzetnim slučajevima i zahtev za razgovor.

Ako tražiocu odobrenje bude odbijeno biće obavešten o razlozima, a imaće pravo žalbe i preko suda, stoji u predlogu.

ekapija.com

Možda Vam se svidi i