Sremska Mitrovica – Povodom novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici čija primena će početi prvog dana juna meseca, a u okviru projekta „Zaustavi – zaštiti – pomozi – Snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u AP Vojvodini“, u sremskomitrovačkoj Gradskoj kući organizovana je trodnevna obuka na kojoj će predstavnici svih relevantnih ustanova u gradu biti upoznati sa novinama koje pomenuti Zakon donosi.

Prema rečima Branislava Vukmir, v.d. direktor Centra za socijalni rad „Sava“ u Sremskoj Mitrovici i jednog od učesnika obuke, njena svrha jeste da se svi profesionalci koji participiraju u problemu nasilja u porodici upoznaju sa novim principima rada nakon stupanja na snagu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, kao i da se učvrsti jedna multisektorska saradnja svih relevantnih ustanova na teritoriji grada kako bi se smanjio broj slučajeva nasilja u porodici, odnosno kako bi se nasilnici odgovarauće sankcionisali, a žrtve zaštitile.

Kako objašnjava Vukmir najvažnija nova mera koju Zakon donosi jesu veća ovlašćenja policije koja će biti u mogućnosti da izriče hitne mere u slučajevima nasilja u porodici.

Slađana Carević, psiholog CZR „Sava“, takođe učesnica obuke kratko je dodala da će saznanja koja dobiju na obuci svakako u određenoj meri unaprediti rad vezan za slučajeve nasillja u porodici.

„Mi smo do sada prošli veliki broj obuka, ali ova se razlikuje po tome što treba da nas uvede u priču o novom Zakonu koji će uskoro početi da se primenjuje. Novi Zakon jasno poručuje nasilnicima da je takvo ponašanje neprihvatljivo i da se za isto snose određene posledice“, rekla je Carević.

Na obuci su pored predstavnika Centra za scoijalni rad „Sava“ iz Sremske Mitrovice učestvovali i predstavnici mitrovačke Opšte bolnice, sudstva, tužilaštva i policije.

Projekat „Zaustavi – zaštiti – pomozi – Snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u AP Vojvodini“ sprovodi Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo.

Možda Vam se svidi i