Na osnovu rešenja Odeljenja za privredu, lokalni ekonomski razvoj, zaštitu životne sredine i inspekcijske poslove opštine Pećinci, zbog izvođenja artiljerijskih opitnih gađanja jedinice VP 2342 – 8 Nikinci sa privremenog vatrenog položaja, 27. jula, 28. jula, 31. jula, 03. avgusta i 04. avgusta 2017. godine u periodu od 09:00 do 16:00 časova, radi lične bezbednosti građana biće zatvoreni za saobraćaj putni pravci Nikinci – Brestač, letnji put Donji Tovarnik – Nikinci i Grabovci – Obrež.

Razlog obustave saobraćaja su artiljerijska opitna gađanja u zoni Slatine, Šapina, Kamalji, Višnjeva bara, Grčki gaj, morava, Simate, panjevi, Baradinci, Lošinci, Vučkovac, Burdelem, Aluge i širem rejonu pooligona Nikinci.

sremskevesti.rs

Možda Vam se svidi i