Poseta delegacije japanske agencije JISA

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Vlada Japana i JISA su, u cilju jačanja kapaciteta za sprovođenje organizovanog skrininga raka dojke u Srbiji, od novembra 2015. godine pokrenuli Projekat za unapređenje nacionalnog programa ranog otkrivanja karcinoma dojke u Republici Srbiji.

Ovaj projekat, koji ima za cilj efikasno i efektno promovisanje sprovođenja organizovanog skrininga raka dojke uz upotrebu postojeće opreme, uključujući i ranije dobijene aparate i materijale za mamografiju, pomaže aktivnosti koje uglavnom sprovode Ministarstvo zdravlja i Nacionalna kancelarija za skrining a na osnovu Nacionalnog programa ranog otkrivanja karcinoma dojke 2013-2018 .

U cilju unapređenja sprovođenja Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke predstavnici projektnog tima, japanske međunarodne agencije za saradnju (JICA), su posetili Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica, koji koordinira sprovođenje organizovanog skrininga raka dojke.

Cilj posete je bio sagledavanje toka rada na skriningu raka dojke u opštini Sremska Mitrovica kao i dobijanje informacija kako i koliko često se ostvaruje komunikacija sa drugim zdravstvenim ustanovama; na koji način Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica koordiniše i organizuje subjekte iz lokalne zajednice u cilju edukacije, motivacije i povećanja odaziva lokalnog stanovništva na skrining; na koji način se prati tok skrininga, način izveštavanja itd…

Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica

Možda Vam se svidi i