Održan kolegijum Pokrajinskog ombudsmana

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici danas je održan kolegijum Pokrajinskog ombudsmana.

Imajući u vidu činjenicu da u Sremu nijedna jedinica lokalne samouprave nema svog lokalnog zaštitnika građana, cilj pomenutog sastanka u Sremskoj Mitrovici bio je da se gradonačelnicima, odnosno predsednicima opština na teritoriji Srema predstave nadležnosti i način rada Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, kao i da se razmotre oblasti ostvarivanja i zaštite ljudskih prava u ovim jedinicama lokalne samouprave u kojima bi ova institucija mogla da doprinese unapređenju njihovog rada.

Кolegijum Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana predstavlja mehanizam putem kog izabrana lica i zaposleni u ovoj instituciji zajednički razmatraju aktuelna pitanja u oblasti ljudskih prava. Sastancima Кolegijuma neretko prisustvuju i gosti iz organa uprave, ustanova i organizacija koje se bave ostvarivanjem, zaštitom i unapređenjem ljudskih prava na teritoriji AP Vojvodine. Ukoliko se za tim ukaže potreba, kao u slučaju najavljenog sastanka u Sremskoj Mitrovici, oni se održavaju i van sedišta institucije.

Možda Vam se svidi i