Ministarstvo finansija poziva državljane bivših republika SFRJ da prijave svoja potraživanja po osnovu stare devizne štednje, objavljeno je u dnevnom listu Politika.

Kako je u pozivu navedeno, svoja potraživanja mogu da prijave državljani koji su do 27. aprila 1992. godine deviznu štednju položili kod banaka sa sedištem na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritoriji bivših republika SFRJ, kao i oni koji su položili štednju kod filijala banaka sa sedištem na teritoriji Srbije, a koje su se nalazile u bivšim republikama.

Osim prijave, devizni štediša je dužan da podnese overenu kopiju lične karte, original uverenja nadležnog organa o promeni prebivališta, original devizne štedne knjižice, izjavu da svoju štednju nije preneo na drugo lice, potvrdu nadležnog organa bivših republika SFRJ o tome da devizni štediša nije ostvario svoje pravo po osnovu devizne štednje.

Prijave se mogu podneti od 6. marta 2017. godine Upravi za javni dug Ministarstva finansija.

ekapija

You may also like