ČUVAŠ PRIRODU – ČUVAŠ SEBE: Ne sa strane u kantu sve može da stane “Nekadašnje“ divlje deponije

Od strane Ozon
0 komentar

Da bi se problem divljih deponija rešio nisu dovoljna samo ulaganja u infrastrukturu ili oštrija kaznena politika. Jedan od najvažnijih poslova jeste promena navika ponašanja i edukacija stanovništa. Presudnu ulogu u tom procesu, osim nadležnih institucija imaju organizacije civilnog društva. Istovremeno potrebna je i medijska pažnja na ovom problemu.

Kako nastaju i koliko znamo o divljim deponijama?

U Vojvodini se redovno čiste ali i redovno  nastaju divljie deponije, koje su posledica ili velikog nemara građana ili slabe kaznene politike.

Grad Sremska Mitrovica, i okolna sela, godinama se bore sa ovim problemom. Neovlašceno odlaganje smeća se dešava na celoj teritoriji Srema ali je medijsku pažnju najčešće dobijalo selo Laćarak koje se nalazi u blizini Sremske Mitrovice, pa je i zbog toga postalo očito da problem treba rešavati.

Divlje deponije nisu novost za građane ali ni za lokalnu samouptravu već dugi niz godina.

U novembru 2006. godine gradovi Sremska Mitrovica i Šabac zaključili su Sporazum o saradnji na formiranju Regiona za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom (Regionalne deponije Srem – Mačva) za 219.057 stanovnika i procenjenom količinom otpada od 48.470 tona godišnje. Na osnovu tog dokumenta dva grada su 25. marta pet godina kasnije, odnosno 2011. godine zaključili još jedan sporazum i to Sporazum o izgradnji, upravljanju i korišćenju regionalnog sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom na njihovim teritorijama. Predviđeno da se regionalni sistem sastoji iz sanitarne deponije “Jarak” sa pratećom infrastrukturom, transfer stanice u Šapcu i postrojenja za separaciju otpada.

Ukupna vrednost izgradnje sanitarne regionalne deponije u prvoj fazi iznosila je 6.320.000 evra i u njenom finansiranju učestvovali su Evropska unija sa donacijom od 5.020.000 evra kroz program za razvoj opština MISP, gradovi sa 1.000.000 evra, dok je 300.000 evra obezbeđeno preko nekadašnjeg Fonda za zaštitu životne sredine. Podršku izgradnji i stavljanju u funkciju ovog regiona pružili su lokalni, pokrajinski i republički organi.

Probna dozvola za rad predstavnicima ovog preduzeća uručena je 30. januara 2014. godine i to od strane tadašnjeg Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. Izdavanjem dozvole stekli su se uslovi za stavljanje u funkciju jedne od najvećih regionalnih deponija u Vojvodini.

 

Možda Vam se svidi i