Rezultati analize kvaliteta savske vode

Sremska Mitrovica – Mitrovački Zavod za javno zdravlje izvršio je analizu savske vode 24. avgusta na tačkama reka Sava-mala plaža, reka Sava-Gradska plaža-početak plaže, reka Sava-“Bogaz“, reka Sava-“Dispanzer“, a Javno komunalno preduzeće „Komunalije“ predstavilo je rezultate.

Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara savska voda na navedenim lokalitetima ODGOVARA zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje.

Preporuke za zdravstveno bezbedno kupanje: izbegavati ronjenje, gnjuranje, prskanje, skakanje i gledanje u vodi, prilikom ulaska u vodu postepeno se rashladiti, obavezno se tuširati nakon izlaska iz savske vode, vršiti nadzor nad kupanjem male dece, posle kiše i oluje ne kupati se 2-3 dana, zabraniti pristup domaćim životinjama.

JKP „Komunalije“ apeluje na sve sugrađane da se u toku boravka na plaži pridržavaju pravila zabrane igre s loptom u vodi i peščanom delu plaže obeleženom znakovima zabrane, kako ne bi ometali odmor i rekreaciju posetilaca Gradske plaže u Sremskoj Mitrovici.

You May Also Like