Prezentovane nove e-usluge namenjene privredi

Sremska Mitrovica – Sremska privredna komora i Privredna komora Srbije juče su u Sremskoj Mitrovici održale prezentaciju novog seta elektronskih usluga namenjenih privredi.

Prezentaciju je držala Snežana Pešić iz Centra za usluge i posredovanje Privredne komore Srbije, koja je prisutne, na praktičnom primeru, provela kroz proces podnošenja i dobijanja dokumenata.

Zahvaljujići novom sistemu elektronskog prijema, obrade i izdavanja dokumenata privrednicima se omogućuje elektronsko podnošenje zahteva i elektronsko izdavanje potvrda, uverenja i mišljenja, olakšava sistem prijema i obrade dokumenata i značajno štedi vreme i novac za pribavljanje dokumenata koja su neophodna za poslovanje u Srbiji i na međunarodnom tržištu.

“Početkom septembra Privredna komora Srbija je javnosti predstavila svoj novi portal elektronsko poslovanje. Na tom novom portalu naš privrednici mogu iz svoje kancelarije da aplikuju za sva ona dokumenta koja su im potrebna u svakom poslovanju, bilo da su im potrebna u svakodnevnom poslovanju, bilo da se radi o poslovanju na domaćem tržištu, bilo da se radi o izvozu ili uvozu robe. Umesto dolaska u Beograd, čekanja na završetak potvrda pa onda ponovni dolazak po potvrde. Mi želimo našim privrednicima da ostavimo više vremena da se posvete svom poslu a skrate vreme dobijanja tih bitnih dokumenata za njihovo poslovanje”, rekla je Pešić i dodala da što se tiče dokumenta koja su za izvoz, aplikacija ide elektronskim putem, a dokumenta s obzirom da ona još uvek moraju biti napisana original potpisom i overena original pečatom ona će se ištampana i overena, od Nove godine moći podići i u regionalnim komorama.

Dostupne, “e-usluge” će doprineti efikasnijoj elektronskoj razmeni informacija, kao i lakšem savremenijem, jeftinijem i bržem poslovanju privrednika, istaknuto je na prezentaciji.

Prezentovane e-usluge:

1. Uverenje o domaćem poreklu robe u postupcima javnih nabavki
(izdaje se radi ostvarivanja povoljnijeg tretmana robe domaćeg porekla u postupcima javnih nabavki)

2. Potvrda da se roba ne proizvodi u zemlji
(izdaje se radi ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja carine ili prava na plaćanje smanjenih carinskih dažbina)

3. Mišljenje o ispunjenosti uslova za unošenje naziva “Srbija” u poslovno ime privrednog društva

4. Mišljenje o jedinom ponuđaču robe domaćeg porekla, jedinom pružaocu usluge ili izvođaču radova
(služi kao pomoćna informacija u postupku javne nabavke sa direktnim pregovaranjem)

5. Saglasnost zdravstvenim ustanovama za pružanje ugostiteljskih usluga trećim licima
(izdaje se zdravstvenoj ustanovi koja obavlja registrovanu delatnost na teritoriji R.Srbije, radi dobijanja odobrenja nadležnog ministra za pružanje ugostiteljskih usluga trećim licima)

6. Potvrda o članstvu u Privrednoj komori Srbije

7. Stručno mišljenje

Uvozno-izvozna dokumenta

1. Uverenje o poreklu robe “Form A” – Certificate of origin (preferencijalno uverenje)
(izdaje se zaizvoz u zemlje koje srpskim proizvodima daju preferencijalni tretman)

2. Uverenje o domaćem nepreferencijalnom poreklu robe Certificate of origin
(izdaje se za izvoz u sve zemlje u kojima roba poreklom iz Srbije nema preferencijalni tretman)

3. Uverenje o poreklu robe iz treće zemlje, (Nepreferencijalno uverenje)
(na osnovu uverenja o poreklu robe iz određene zemlje, izdatog od nadležnog organa ili organizacije u zemlji porekla robe)

4. Uverenje o robi koja se izvozi nakon postupka aktivnog oplemenjivanja
(za robu koja se izvozi nakon postupka aktivnog oplemenjivanja, a koja u tom postupku nije stekla status srpskog porekla)

5. Uverenje o krajnjem korisniku robe koja se uvozi – End User Certificate
(izdaje se u slučajevima kada to inostrani propisi nalažu, roba visoke tehnologije ili posebne
namene)

6. Uverenje o višoj sili – Force Majeure Certificat

7. Uverenje u vezi sa podacima o kojima Privredna komora Srbije raspolaže

8. Overa isprava u postupku legalizacije javnih isprava u međunarodnom prometu:
– Overa cenovnika, faktura (komercijalnih, špediterskih)
– Overa pozivnih pisama radi izdavanja ulaznih poslovnih viza
– Overa ostalih izvoznih dokumenata

You May Also Like