Nov Zakon o sportu: Svi sportski radnici moraju imati licence

Sremska Mitrovica – Na redovnoj sednici Skupštine Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije (SRFS) usvojen je Statut usaglašen sa novim Zakonom o sportu kojim je predviđeno sa svi sportski stručnjaci imaju neophodne licence za rad.

Ove licence sportski radnici moraju obezbediti do februara 2017. godine kada će početi potpuna primena novog Zakona o sportu.

„Licence i dozvole za rad dobijaju po podnošenju zahteva, a na osnovu stručne spreme i odslušanih seminara koje organizuje granski Savez“, objašnjava Nemanja Crnić, generalni sekretar Sportskog saveza grada Sremska Mitrovica.

On dodaje da kada je reč o rekreativnom sportu dozvolu za rad i licencu može da izda i Asocijacija Sport za sve Srbije i da će sportski stručnjaci za rekreativni sport iz Sremske Mitrovice, kojih naglašava, nema puno svoje licence i dozvole za rad dobiti upravo od te Agencije.

Novi Zakon o sportu stupio je na snagu sredinom februara meseca ove godine i od tada licence za rad izdaju svi granski savezi.

Foto: vizurasport.com

You May Also Like