Ministarstvo za poljoprivredu i zaštitu životne sredine finansira edukaciju mitrovačkih osnovaca

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U okviru projekta “ RECIKLIRAJ I SVOJU OKOLINU ČUVAJ“ koju sprovodi Udruženje građana „ Eko-projekt tim „ zajedno sa partnerom JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica, a koji je finansiran od strane Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, već dva meseca se intenzivno sprovodi jedna od aktivnosti projekta – Održavanje edukativnih ekoloških radionica u 7 osnovnih škola u Sremskoj Mitrovici.

Cilj projekta je doprineti zaštiti životne sredine i održivom razvoju u sinergiji sa prijateljskim i odgovarajućim korišćenjem prirodnih resursa. Podizanje javne svesti u oblasti sakupljanja i upravljanja otpadom.

Radionice za decu drugih razreda osnovnih škola su na temu odvojenog prikupljanja otpada, reciklaže i kompostiranja prilikom čega se deca bliže upoznaju sa reciklažom i aktivno učestvuju u separaciji otpada, koja je u našem gradu omogućena prošle godine postavkom 32 reciklažna ostrva na kojima se nalaze kontejneri za odvojeno prikupljanje papira, kartona i PET ambalaže.

You may also like