Grad subvencioniše prevoz đaka

Sremska Mitrovica – Od 1. septembra startuje nov sistem javnog gradskog i prigradskog prevoza, a on donosi promene i u prevozu učenika. Tim povodom načelnica Grdske uprave za obrazovanje, Mirjana Pjevac održala je konferenciju za medije.

Pjevac ja na početku konferencije prvo istakla da će od sada biti subvencionisama sama karta koju će svaki učenik kupovati, kao i da je procedura za dobijaje karata u velikoj meri pojednostavljena.

“Pošto je u celom sistemu prevoza uveden zonski tarifni sistem u određenim zonama karte će biti jeftinije. To je nešto što je dobro za naše đake, odnosno njihove roditelje, a još jedna novina jeste da će od 1. septembra biti subvencionisan i gradski prevoz učenika, odnosno prevoz učenika koji žive u samom gradu, Laćarku i Mačvanskoj Mitrovici”, kaže Pjevac i naglašava da cena najskuplje karte neće biti veća nego što je to do sada bila.

Za mesečnu kartu, učeninci odnosno njihovi roditelji/staratelji plaćali za relaciju mesto stanovanja – mesto škole plaćali 3.000 dinara, a ostatak do pune cene karte išao je nateret grada. Uvođenjem novog sistem prevoza učenici odnosno roditelji/staratelji će kupovati kartu potrebne zone.

U Sremskoj Mitrovici do sada je bio relacijski sistem gradskog prevoza, pa je tako u opticaju bilo preko 70 različitih voznih isprava. Kada se putovalo između dva naseljena mesta postojala je posebna vrsta karte i posebna cena. Od septembra se uvodi tarifni sistem gde će cela opština biti podeljena na samo tri zone i postojaće samo tri vrste pojedinačnih karata i to za putovanje u okviru jedne zone, za putovanje između dve zone i treća vrsta karte za putovanje u okviru sve tri zone. Takođe postojaće samo tri cene karata.

“Ukoliko dete živi u drugoj zoni, a škola u koju ide je u prvoj zoni, ono će kupiti kartu za obe zone, ali to znači da za tu cenu može putovati celom i prvom i celom drugom zonom, odnosno do svih mesta u ovim zonama. To je dosta jeftiniji u odnosu na to kako je do sada sistem funkcionisao”, objašanjava Pjevac.

Za izradu godišnje đačke pokazne legitimacije potrebna je potvrda iz škole da je redovan učenik, slika 30×35 cm i važeći lični dokument sa slikom.

Uprava za obrazovanje će i ove školske godine nastaviti da subvencioniše prevoz učenika srednjih škola koji imaju prebivalište na teritoriji Grada Sremska Mitrovica upisanih u obrazovne profile kojih nema u našem gradu i to u iznosu koji predstavlja razliku između:
– Cene autobuske karte od 3.000 dinara po učeniku
– Pune cene mesečne autobuske karte, umanjene za eventualni popust prevoznika

Subvencionisanje se odnosi na učenike sa prebivalištem na teritoriji grada, upisanih u obrazovne profile kojih nema u našim školama, odnosno na učenike Srednje poljoprivredno –prehrambene škole “Stevan Petrović Brile” u Rumi i Mačvanske srednje škole u Bogatiću koji svakodnevno putuju na relaciji mesto stanovanja-mesto gde se škola nalazi.

Prevoz učenika SPPŠ “Stevan Petrović Brile” u Rumi vrši se po relacijama:
1. Sremska Mitrovica – Ruma
2. Šuljam – Ruma
3. Noćaj – Ruma
4. Veliki Radinci – Ruma
5. Šišatovac – Ruma
6. Jarak – Ruma
7. Šašinci – Ruma
8. Kuzmin – Ruma
9. Bešenovo – Ruma
10. Ravnje – Ruma
11. Martinci – Ruma
12. Laćarak – Ruma
13. Salaš Noćajski – Ruma
14. Divoš – Ruma

Prevoz učenika Mačvanske srednje škole u Bogatiću vrši se po relacijama:
1. Mačvanska Mitrovica – Bogatić
2. Noćaj – Bogatić
3. Salaš Noćajski – Bogatić
4. Ravnje – Bogatić

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje pomenutog prava je:
– obrazac zahteva
– potvrda škole da je redovan učenik
– fotokopija ili očitana lična karta roditelja/staratelja
– potvrda o prebivalištu deteta

You May Also Like