Sremska Mitrovica – U sredu, 23. decembra, sa početkom u 10:00 časova održaće se 42. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1. Predlog Odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2016. godinu,
2. Predlog Odluke o finansiranju primarne zdravstvene zaštite iz budžeta Grada Sremska Mitrovica,
3. Predlog Odluke o auto taksi prevozu putnika na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
4. Predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o odvođenju i prečišćavanju atsmosferskih i otpadnih voda,

SEDNICA

5. 2. izmena Plana i programa poslovanja za 2015. godinu budžetskih korisnika iz oblasti kulture, sporta i turizma:
– Biblioteka „Gligorije Vozarović“,
– Zavod za zaštitu spomenika kulture,
– Istorijski arhiv Srem,
– Muzej Srema,
– Pozorište „Dobrica Milutinović“,
– Turistička organizacija Grada,
– Ustanova za negovanje kulture Srem,
– Ustanova Atletski stadion,
– Centar za kulturu „Sirmiumart“
– PSC „Pinki“
6. Predlog Zaključka o izmeni zaključka o prenosu prava privremenog korišćenja na objektima u okviru kompleksa regionalne deponije komunalnog otpada izgrađenih na parceli broj 2803/6 katastarske opštine Šašinci vlasništvo Grada Sremska Mitrovica u korist JKP Regionalna deponija „Srem – Mačva“, Sremska Mitrovica,
7. Izbori i imenovanja.

Možda Vam se svidi i