Sremska Mitrovica – Kako cikloturizam hvata sve većeg zamaha širom sveta i prihodi koji se ostvaruju od cikloturizma beleže konstantan rast i samo u zemljama članicama EU se mere milijardama evra i nadležni u Srbiji počinju da shvataju koliki potencijal se krije u ovom najjeftinijem i ekološki prihvatljivom vidu putovanja i rekreacije.

Upravo zbog toga u okviru projekta finansiranog od strane Evropske Unije i Austrijske razvojne agencije izrađena je “Studija uspostavljanja Regionalne bicilističke rute Srem sa glavnim projektima prateće infrastrukture”.

regionalna ruta Srem

U Evropi je upostavljena mreža međunarodnih biciklističkih EvroVelo ruta radi stvaranja infrastrukturne osnove za razvoj cikloturizma, a od trenutno 14 uspostavljenih EvroVelo ruta kroz Srbiju prolaze tri i to:

EuroVelo 6 – Saint Nazaire (Francuska) – Konstanca (Rumunija), dužine 3.653 km
EuroVelo 11 – North Cape (Norveška) – Atina (Grčka), dužine 5,964km
EuroVelo 13 – (nova ruta Iron Curtain Trail) – Kirkines (Norveška) – Resovo (Turska), dužine 10,400km.

Pored međunarodnih biciklističkih ruta u velikom broju zemalja, postoje i lokalne, odnosno regionalne biciklističke rute, jedna od takvih biće upravo i Regionalna ruta Srem.

Studija uspostavljanja regionalne biciklističke rute Srem, osim glavne trase podrazumeva i uspostavljanje spojeva sa međunarodnim i regionalnim biciklističkim rutama u okolini i zbog toga studija je obuhvatala teritorije sledećih opština u Sremu: Sremska Mitrovica, Šid, Irig, Ruma, Inđija, s tim da su u projektu aktivno učestvovale i opštine Pećinci i Nova Pazova. Deo Regionalne biciklističke rute Srem prolaziće i kroz opštine Južno – bačkog okruga, tačnije kroz Bačku Palanku, Beočin, Novi Sad i Sremske Karlovce.

Glavna trasa biciklističke rute Srem započinje na graničnom prelazu Šid, između Republike Hrvatske i Republike Srbije, a završava se na raskrsnici kod Banstola.

Glavna bicikllistička ruta Srem sastoji se od dva kraka: prvog, koji kreće od Neština, na granici sa Hrvatskom i pruža se do lokaliteta Rohalj baze, gde se spaja sa drugim krakom, koji počinje na graničnom prelazu izmešu Šida i Tovarnika. Od Rohalj baze, ruta se dalje pruža duž grebena Fruške gore do krštanja sa državnim putem drugog reda broj 102 između Novog Sada i Inđije.

Najvažniji centar ove rute biće Fruška gora. Fruška gora je planina male nadmorske visine, a zbog svog položaja i prirodnih lepota privlači veliki broj turista, od kojih veoma mali procenat pripada cikloturistima. Potencijali za razvoj cikloturizma na Fruškoj gori su veoma veliki, jer se po njenom obodu pružaju trase međunarodnih biciklističkih ruta EuroVelo i EuroVelo 11.

U okviru biciklističke rute Srem planirane su sledeće biciklističke trase:
– Glavna biciklistička ruta koja se pruža od graničnih prelaza sa R. Hrvatskom kod Šida i Neština do Banstola, gde se spaja sa trasom Dunavske biciklističke rute EuroVelo 6. Ova biciklistička ruta dužine je oko 79 kilometara.
– Veza glavne biciklističke rute Srem sa EuroVelo 6 koja predstavlja deo glavne biciklističke rute koji omogućava cikloturistima da uspostave vezu sa vezu sa EuroVelo 6.
– Detour – rute koje zainteresovane vode do atraktivnih lokacija i objekata koji se ne nalaze na trasi glavne rute.

Kako se navodi u Studiji region Srema i Fruška gora imaju veoma raznovrsnu u bogatu turističku ponudu i terene koji su povoljni za uspstavljanje biciklističkih ruta. “S obzirom na plansku dokumentaciju, postojeću putnu infrastrukturu, smeštajne kapacitete i ostale potencijale, postoje svi uslovi za uspostavljanje bicklističke rute Srem”, piše u Studiji.

Takođe, u Studiji se navode i planirane aktivnosti za naredni period u okviru uspostavljanja biciklističke rute Srem, kao što su označavanje biciklističke rute, uspostavljanje adekvatne saobraćajne signalizacije i mreže biciklističkih stanica i odmorišta.

Osnovni razlog uspostavljanja regionalne rute Srem jeste poboljšanje turističke ponude opštena Srema i mogućnost njenog povezivanja sa biciklističkim rutama u okolini, pre svega biciklističkom rutom Srijem u Hrvatskoj.

Možda Vam se svidi i