Registracija poljoprivrednih mašina

Sremska Mitrovica – Krajem oktobra prošle godine Ministar unutrašnjih poslova doneo je Dopunu Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila, zahvaljujući kojoj vlasnici poljoprivrednih mašina starijih od pet godina imaju mogućnost da uprkos tome što ne poseduju potrebna dokumenta obave registraciju istih.

traktor

Činjenica je da veliki broj poljoprivrednika poseduje stare traktore, prikolice, kombajne, motokultivatore i druge radne mašine za koje je zbog proteka vremena izgubljena dokumentacija o poreklu i vlasništvu. Dopunom Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila omogućeno je da se na zahtev imaoca traktora, priključnih vozila za traktore, motokultivatora i radnih mašina namenjenih za radove u poljoprivredi koji su stariji od pet godina izvrši registracija vozila iako zbog gubitka računa, prestanka pravnih lica ili smrti fizičkih lica od kojih su kupili vozila i drugih opravdanih razloga imaoci tih vozila nisu u mogućnosti da pribave odgovarajući dokaz o vlasništvu i poreklu vozila, odnosno, dokaz o carinjenju vozila.

Kako bi obavili registraciju poljoprivredne mašine neophodno je da uz zahtev za registraciju predate i:
1) dokaz o bavljenju poljoprivrednom proizvodnjom;
2) izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću i potvrđenu potpisima dva svedoka overenim od strane nadležnog organa, na okolnosti kupovine i posedovanja vozila iz koje organ kome je podnet zahtev za upis vozila u jedinstveni registar utvrđuje, da li postoji stvarna nemogućnost pribavljanja dokaza o vlasništvu odnosno poreklu vozila i da li je imalac vozila u savesnom i zakonitom posedu vozila najmanje pet godina;
3) potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila koja sadrži tehničke podatke o vozilu iz dokumentacije proizvođača ili priznatih kataloga za vozilo koju izdaje i overava privredno društvo ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila. Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila ne sme biti stariji od 30 dana;
4) polisu obaveznog osiguranja vlasnika motornog vozila od odgovornosti za štetu koju motornim vozilom pričini trećim licima;
5) dokaz o uplati propisanih troškova za upis vozila u jedinstveni registar i izdavanje saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice;
6) dokaz o identitetu imaoca vozila (lična karta – za fizička lica, odnosno dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica).

Krajnji rok za podnošenje ovakvog zahteva je 30. Decembar ove godine.

You May Also Like