Anem: Monitoring izveštaj – decembar 2014

MONITORING IZVEŠTAJ 59 – DECEMBAR 2014
IZVEŠTAJ SA MONITORING OKRUGLOG STOLA XI

1
I MONITORING IZVEŠTAJ br. 59 – MEDIJSKA SCENA SRBIJE U DECEMBRU 2014:

Sloboda izražavanja – pretnje i pritisci na novinare i medije – zašto je neprihvatljivo da javne ustanove, o kojima javnost svakako ima interes da bude informisana, prave spiskove podobnih ili nepodobnih novinara da o takvim ustanovama izveštavaju, kao i zašto je neprihvatljiv otkaz novinaru zbog verno prenete informacije sa konferencije za štampu opozicione stranke, odnosno zašto posao novinara i medija nikako ne može biti da prećute kritiku vlasti kako bi izveštavali „uravnoteženo i nepristrasno”; sudski postupci – zbog čega je odluka Apelacionog suda u Beogradu u predmetu po tužbi Мiće Јоvаnоvića, vlаsnika i bivšeg rеktоra Univеrzitеtа Меgаtrеnd protiv izdavača, urednika i novinara magazina „Svedok“ važna za praksu kojom se „sаtirični i šаlјivi kоmеntаri, lični stаv i kritičkо mišlјеnjе аutоrа tеkstа” više neće kvalifikovati kao objavljivanje „nеistinitih i nеprоvеrеnih infоrmаciјa”;
• Implementacija postojećih zakona – Zakon o elektronskim medijima – analiza nacrta tri pravilnika o kojima je Regulatorno telo za elektronske medije (REM) otvorilo javnu raspravu, i to Nacrta Pravilnika o kriterijumima za utvrđivanje liste najvažnijih događaja i ostvarivanju prava na pristup tim događajima, Pravilnika o zaštiti prava i interesa maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga i Pravilnika o načinu izricanja mera pružaocima medijskih usluga; u analizi se posebno ističe da je ovo prvi put, još otkako u Srbiji postoji i funkcioniše nezavisno regulatorno telo za radiodifuziju, odnosno sada za elektronske medije, da se o sadržaju nekog opšteg akta tog tela vodi javna rasprava, što predstavlja bitan pomak ka transparentnosti regulacije u sektoru elektronskih medija;
Usvajanje novih zakona – autori konstatuju da u ovom periodu nije bilo aktivnosti u pogledu donošenja zakona relevantnih za medije;
Rad nadležnih organa – obrađen je rad Republičke agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), Ministarstva kulture i informisanja i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;
Proces digitalizacije – šta je u decembru 2014. obeležilo proces digitalizacije i kome pogoduju popusti predviđeni u cenovniku JP ETV;
Proces privatizacije medija – dokle se stiglo u postupku privatizacije medija nakon donošenja novih medijskih zakona;
Zaključak Izveštaja – autori sumiraju Izveštaj i ukazuju na to šta su najvažnija dešavanja u medijskom sektoru u decembru 2014.

Pedeset deveti Monitoring Izveštaj uradio je stručni tim Pravnog odeljenja ANEM-a, advokatske kancelarije „Živković&Samardžić“, u saradnji sa ANEM-om. Pročitajte ga u celosti ili u delovima, ovde.
II IZVEŠTAJ SA MONITORING OKRUGLOG STOLA XI

Monitoring okrugli sto XI održan je 26. januara 2015. u Beogradu. Na njemu je ANEM javno predstavio svoju elektronsku Monitoring Publikaciju XI. Oko 50 učesnika iz medijskog sektora, nevladinog sektora, nadležnih organa i drugih zainteresovanih strana uživo je slušalo autore tekstova Publikacije – advokata Slobodana Kremenjaka i Miloša Stojkovića, članove monitoring tima ANEM-a, medijskog stručnjaka Davora Glavaša, kao i prof dr. Irini Reljin, iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, koji su predstavili svoje tekstove o aktuelnim pitanjima u medijskom sektoru Srbije, pisanim za Publikaciju. Koja su to pitanja i kako je tekao događaj, pročitajte na sajtu ANEM-a, u izveštaju sa okruglog stola.

Na web sajtu ANEM-a, u rubrici Monitoring medijske scene,
potražite i ostale Monitoring Izveštaje, Publikacije i izveštaje sa monitoring okruglih stolova!

3

You May Also Like