Ozelenjavanje Gradskog parka

Sremska Mitrovica – Danas je mitrovački Gradski park dobio još nekoliko novih drvorednih sadnica, a prema rečima Živane Panić, iz Direkcije za izgradnju grada Sremska Mitrovica u narednih pet do šest godina kompletno zelenilo u parku će biti obnovljeno.

Tokom februara, marta i aprila meseca kada se govori i održavanju zelenila pre svega je stavljen akcenat na brizi o već postojećim drvoredima u celom gradu. Ta briga podrazumeva sanitarno higijenske mere na drvoredima, tačnije ukljanjanje trulih i bolesnih stabala, stabala koje su slomili vetar i sneg. Sve su to sadnice koje se prema planu i programu Direkcije moraju sanirati.

Takođe, formirana je opštinska komisija koja izlazi na teren po nadzornog organa, ali i po po zahtevu građana. Šest članova komisije donose odluku o svakom stablu i svakoj grani, a zatim predaju nalog „Komunalijama“ koji izvode radove.

3

„Mart mesec je mesec sadnje. Ove godine u planu je sadnja 150 mladih stabala za popunjavanje“, rekla je Živana Panić, nadzorni organ na održavanju zelenila u Direkciji za izgradnju grada Sremska Mitrovica.
Ona je objasnila da je u centralnim ulicama u gradu posađeno nekoliko vrsta kuglastih formi drveća. Najviše ima kuglastog javora koji je posađen u ulici Vuka Karadžića, ulici Svetog Save, u Kuzminskoj, u ulici Solarski trg, kao i u Parobrodskoj ulici.

2

Kuglasti jasen je posađen prošle god u ulici Srtari šor, Zmaj Jovinoj ulici, ulici Svetozara Miletića, kao i u drugom delu ulice Kralja Petra Prvog, gde je ukupno posađeno 200 sadnica.

Kuglasti javor je posađen u užim ulicama gde je prostor ograničen, njega ima u Masarikovoj ulici i u ulici Filipa Višnjića.

Panić je dodala da se trenutno radi prihrana sadnica, hemijska zaštita i malčiranje, koje je zamena za okopavanje, a po prvi put se prmenjuje u Sremskoj Mitrovici. Malč je crvene boje, veoma dekorativan, sprečava razvoj korova i oticanje vlage, ali je hemijski tretiran i otrovan, pa se upozoravaju roditelji da obrate pažnju na svoju decu kako bi izbegli kontak sa malčom.

O današnjoj akciji ozelenjavanja Gradskog parka, Panić je rekla da će biti posađeno nekoliko novih sadnica, a po nekom dugoročnijem planu u narednih 5 do 6 godina kompletno zelenilo u parku će biti obnovljeno. Pre svega misli se na 30 do 40 starih stabala lipe, koja su pored toga što su stara delom i oštećena prilikom sanacije parka. Na njihovo mesto biće posađene mlade sadnice, takođe lipe.

Pored Gradskog parka lipe još ima i u Omladinskom parku, ulici Svetog Dimitrije i prvom delu ulice Kralja Patra Prvog.

Za dopunu zelenila iz Direkcije za izgradnju grada Sremska Mitrovica, sektora za održavanje zelenila za ovu godinu izdvojenoje ukupno milion dinara.Ta novčana sredstva iskoristiće se za kupovinu 150 drvorednih sadnica, 400 ruža i 300 šiblja.

4

You May Also Like