Sremska Mitrovica – Gradsko veće grada Sremska Mitrovica danas je održalo sednicu i predložilo izmenu i dopunu dnevnog reda 38. sednice Skupštine grada Sremska Mitrovica zakazane za petak, 11. septembar i to:

1.Izmena Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Sremska Mitrovica za 2015. godinu,
2.Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke io Gradskom pravobranilaštvu Grada Sremska Mitrovica,
3. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u svojini Grada Sremska Mitrovica,
4. Predlog programa naknade štete registrovanim i porodničnim poljoprivrednim gazdinstvima na teritoriji K.O Bosut i K.O. Sremska Rača nastale kao posledice izgradnje nasipa za odbranu grada od poplava maja 2014. godine,
5. Predlog Zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom, uz naknadu svojine AP Vojvodine,
6. Predlog Zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada i otuđenje nepokretnosti iz javne svojine neposrednom pogodbom bez naknade putem razmene sa Relić Radoslavom iz Sremske Mitrovice,
7. Predlog Zaključka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu Grada i otuđenje nepokretnosti iz javne svojine neposrednom pogodbom bez naknade, putem razmene sa „Kusago“ DOO Mačvanska Mitrovica,
8. Statut JP „Srem gas“ Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i