Sremska Mitrovica – Početak primene olakšica za novo zapošljavanje radnika očekuje se 1. jula ove godine.

Pomoćnica ministra finansija u Vladi Srbije, Irina Stevanović Gavrović kazala je da je cilj izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana u kojem su te olakšice – smanjenje sive ekonomije na tržištu rada i veće zapošljavanje radnika.

Predlogom izmena Zakona o porezu na dohodak građana predviđeno je da poslodavci u privatnom sektoru koji zaposle nove radnike imaju pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na njihovu zaradu. Kako se navodi u tom predlogu, koji je usvojila Vlada Srbije, poslodavac će imati pravo na povraćaj 65% plaćenog poreza ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet radnika, 70% ako zaposli od 10 do 99 radnika i 75 procenata za zapošljavanje najmanje 100 novih radnika.

Poreske olakšice za zarade novozaposlenih ne mogu ostvariti državni organi i organizacije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici, kao i poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja u skladu sa odgovarajućim propiso.

Kontrola Poreske uprave biće veoma pooštrena, kao i sankcionisenje prekršilaca.

Prava radnika u pogledu penzionog osiguranja će u potpunosti biti ispoštovana jer će se knjižiti ukupan iznos poreza i doprinosa bez obzira na to što se deo te sume vraća poslodavcu.

Članovi Odbora za trgovinu u Privrednoj Komori Beograda ocenili su da bi olakšice mogle doprineti smanjenju rada na crno, ukazujući na to da je to samo jedan segment suzbijanja sive ekonomije i da je potrebna koordinisana akcija u svim sektorima, navodi se u saopštenju.

You may also like