Sremska Mitrovica – U Srbiji je 73.028 pacijenata koji se nalaze na listama čekanja za preglede (CT i MR) i hirurške intervencije, od kojih je 1.930 stanovnika opštine Sremska Mitrovica.

Ministarstvo zdravlja objavilo je danas na svom sajtu da je u Srbiji prema podacima 47 zdravstvenih ustanova 5. maja bilo ukupno 73.028 pacijenata na listama čekanja.

Na usluge dijagnostike (CT i MR) na listama čekanja bilo je 17.197 osoba, od kojih je u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica koja poseduje samo jedan aparat za CT pregled čekalo 388 pacijenata, dok aparat za MR Opšta bolnica Sremska Mitrovica ne poseduje.

Najduža lista čekanja je za operaciju katarakte – 28.764 osoba u 25 ustanova, od kojih 1.465 se nalaze na listi čekanja mitrovačke bolnice. Kad su u pitanju operacije u oblasti ortopedije, koje se obavljaju u 39 zdravstvenih ustanova, na operaciju kuka čeka 9.937 osoba, a na operaciju kolena njih 9.418, što ukupno iznosi 19.355 osoba. U Opštoj bolnici Sremska Mitrovica na operaciju kolena ne čeka ni jedan pacijent dok 77 pacijenata čeka na operaciju kuka.

Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju liste čekanja utvrđuje zdravstvena ustanova za one zdravstvene usluge čije vreme čekanja ne ugrožava zdravlje i život, a posebnim pravilnikom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje definisane su vrste zdravstvenih usluga za koje se utvrduju liste čekanja.

Možda Vam se svidi i