U Uniji poslodavaca pomoć pri zapošljavanju

Sremska Mitrovica – Lokalni savet za zapošljavanje prihvatio inicijativu Unije poslodavaca grada.
Putem svog predstavnika u Savetu za zapošljavanje grada Sremska Mitrovica prilikom razmatranja nacrta Akcionog plana zapošljavanja za 2014 godinu, na sednici koja je održana 16.decembra, od strane Unije poslodavaca predložene su dve mere. Jedna se odnosila na Sajam profesionalne orjentacije a drugi na donošenje i potpisivanje lokalnog Sporazuma za unapređenje praktične nastave u gradu Sremska Mitrovica.

Inicijativa Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica da se Lokalnim akcionim planom zapošljavanja za 2014 godinu, odnosi se na mogućnost da udruženje u saradnji sa osnovnim i srednjim školama, zainteresovanim poslodavcima i zainteresovanim učenicima osmog razreda i njihovim roditeljima organizujemu radionice u periodu februar- april u deset firmi različite delatnosti kako bi ,,osmacima,, predstavili pojedina zanimanja i zainteresovali ih za školovanje za ta zanimanja a istovremeno im predstavili i mogućnost obavljanja praktične nastave i mogućnosti dobijanja pripravničkog statusa nakon završetka školovanja i konačno stalnog zaposlenja po završetku pripravničkog staža.

Udruženje je predložilo da se postojeći sajmovi profesionalne orjentacije koji se održavaju u trajanju od dva dana u toku aprila meseca dopuni tako da i poslodavačko udruženje u saradnji sa osnovnim i srednjim školama, zainteresovanim poslodavcima i zainteresovanim učenicima osmog razreda i njihovim roditeljima organizuje radionice u periodu februar- april.

You May Also Like