Ukinuti korisnički nalozi za podnošenje elektronske prijave

Sremska Mitrovica – Republički fond za zdravstveno osiguranje je na svom sajtu objavio da su od 06. januara ukinuti korisnički nalozi za podnošenje elektronske prijave na portalu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Poslodavcima koji su sa matičnom filijalom zaključili Ugovor o elektronskoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje, od 05. januara su ukinuti svi korisnički nalozi obveznika podnošenja prijave na obavezno socijalno osiguranje, koji su izdati na osnovu Ugovora o elektronskoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje.

Portal RFZO za poslodavce koji je namenjen podošenju elektronske prijave na obavezno socijalno osiguranje, je od 06. januara prestao sa radom i svi sklopljeni Ugovori su raskinuti.

Kako stoji u saopštenju RFZO, poslodavci koji posle 05.01.2014. godine nisu tehnički opremljeni za podnošenje elektronske prijave preko Portala Centralnog registra, dužni su da obezbede podnošenje elektronske prijave preko pravnog ili fizičkog lica koje poseduje ovlašćenje za podnošenje prijave i kvalifikovani elektronski sertifikat u skladu sa članom 4a stav 2.
Uredbe o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

You May Also Like