Sremska Mitrovica – Sremska Mitrovica je, uz još 11 gradova i opština, potpisao Deklaraciju o ulasku u program sertifikacije gradova i opština sa povoljnom poslovnim okruženjem po regionalnom BFC standardu.

Deklaraciju su pored Sremske Mitrovice potpisali i Novi Sad, Lebane, Bela Palanka, Novi Bečej, Niš, Zrenjanin, Pančevo, Vrnjačka Banja, Ivanjica i Sombor i to na dodeli sertifikata Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) opštinama Leskovac, Stara Pazova, Negotin, Boljevac, Knjaževac i Trstenik.

Regionalni sertifikat o povoljnom poslovnom okruženju predstavlja zajednički standard za kreiranje dobrih uslova za poslovanje u jugoistočnoj Evropi. Reč je o jedinstvenoj inicijativi usmerenoj ka harmonizaciji rada lokalnih administracija na ovim prostorima, jačanju imidža regiona kao investicione destinacije, podizanju konkurentnosti i podsticanju ekonomske saradnje.

Institucije Hrvatske, Makedonije, BiH i Srbije formirale su prošle godine Regionalnu mrežu za povoljno poslovno okruženje, prvo zajedničko telo koje će biti zaduženo za unapređivanje uslova za rad postojeće privrede i privlačenje novih investicija u četiri zemlje. Regionalna mreža svoju misiju ostvarivaće uključivanjem lokalnih samouprava u program Sertifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE).

Na putu do sertifikata o povoljnom poslovnom okruženju svaka lokalna samouprava mora da ispuni 12 kriterijuma i više od 80 potkriterijuma sa ciljem da razvije sistem rada i efikasne procedure, poveća transparentnost i pripremi sve dokumente i podatke neophodne investitoru da bi doneo odluku o ulaganju.
Među obavezama koje je potrebno ispuniti su usvajanje strateškog plana razvoja, osnivanje odeljenja za lokalni ekonomski razvoj i privrednog saveta, formiranje jednošalterskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola, kreiranje svih baza podataka potrebnih investitorima, razvijanje instrumenata za promociju opštine, mogućnost dokazivanja kreditne sposobnosti, određivanje potreba za radnom snagom, razvijanje partnerstva javnog i privatnog sektora, obezbeđivanje adekvatne infrastrukture i pouzdanih komunalnih usluga, postojanje transparentne politike naplate poreza i taksi, upotreba informacionih tehnologija.

Možda Vam se svidi i