Sremska Mitrovica – Test iz srpskog jezika rađen je juče, a evo i rešenja:

Uputstvo za ocenjivanje
− Svaki zadatak donosi najviše 1 bod.
− Za odgovor koji se razlikuje od rešenja datog u ovom uputstvu učenik dobija 0 bodova.
− Učenik može dobiti 0,5 bodova samo u zadacima u kojima je to predviđeno ovim uputstvom.

1. Pod pojmom plejada danas se podrazumeva grupa najboljih ljudi u nekoj oblasti,
najčešće umetnika, i to bez obzira na njihov broj. Tačan odgovor – 1 bod

2. v) Kritikuje nepotrebnu i zbunjujuću zamenu stranih reči domaćim rečima. Tačan odgovor – 1 bod

3. Moj burazer radio je tajno. Moj matori morao je da šljaka da zaradi za klopu,
ostavljao me je na miru. Iako mi je sestra bila punih sedam godina mlađa od mene, ja
sam bio kevin ljubimac. Tačnih pet odgovora – 1 bod

4. a) Miroslavljevo jevanđelje je najznačajniji spomenik srpske pismenosti iz
XII veka. Nastao je po porudžbini zahumskog kneza Miroslava, brata Stefana
Nemanje. Tačan odgovor – 1 bod

5. Ne pada iver daleko od klade. Tačan odgovor – 1 bod

6. 23 MOMKA
16 MOMAKA
21 MOMAK
Tačna tri odgovora – 1 bod

7. 1. Zagađen vazduh ima nepovoljan uticaj na zdravlje ljudi.
2. Kod celog tima se primećuje veliko nestrpljenje.
3. Učenici su o ekskurziji obavešteni od strane razredne.
Tačna tri odgovora – 1 bod

8. a) gubljenje suglasnika
b) nepostojano a
Tačna dva odgovora – 1 bod

9. a) za mesto
b) za vreme
d) za način
Tačna tri odgovora – 1 bod

10. v) sukobljavanje Tačan odgovor – 1 bod

11. 1. perfekat
2. glagolski prilog sadašnji
3. potencijal
Tačna tri odgovora – 1 bod

12. 1. uzročna
2. odnosna
Tačna dva odgovora – 1 bod

13. 1. d)
2. g)
3. b)
4. a)
Tačna četiri odgovora – 1 bod
Tačna tri odgovora – 0,5 bodova
Tačna dva odgovora ili jedan tačan odgovor – 0 bodova

14. 4 Petar Kočić
1 Vuk Stefanović Karadžić
3 Vladislav Petković Dis
5 Branislav Nušić
Tačna četiri odgovora – 1 bod
Tačna tri odgovora – 0,5 bodova
Tačna dva odgovora ili jedan tačan odgovor – 0 bodova

15. a) O, bajne noći! – Mislio sam tada,
I opet meni beše pusto sve –
Ko mladom orlu, kad ga želja svlada,
Što napred hoće – ali ne zna gde.
Tačan odgovor – 1 bod

16. a) svila
g) ptica
Tačna dva odgovora – 1 bod

17. 2 Miloš Obilić
/Marko Kraljević
3 vojvoda Prijezda
1 ljuba Anđelija
Tačna četiri odgovora – 1 bod
Tačna tri odgovora – 1 bod

18. 1. deskripcija / opisivanje
2. naracija / pripovedanje
3. monolog / unutrašnji monolog

19. v) Nikola Tačan odgovor – 1 bod

20. b) Lirski subjekt iznosi stavove o tome šta je važno za život.
d) Upotreba slobodnog stiha približava pesnički iskaz proznom.
Tačna dva odgovora – 1 bod

Napomene:
1. Ne priznaje se precrtan i ispravljen odgovor.
2. Ne priznaje se odgovor koji je napisan samo grafitnom olovkom.
3. Ne priznaje se odgovor u kojem su upotrebljene skraćenice, osim u zadacima u kojima se ispituje
pisanje skraćenica.
4. Priznaje se odgovor napisan štampanim slovima, osim ukoliko se u zadatku nije zahtevalo da se
odgovor napiše pisanim slovima.
5. Priznaje se u zadacima otvorenog tipa odgovor koji je napisan ili malim ili velikim
slovima.
6. Priznaje se tačan odgovor koji je označen jasno i ukoliko je označen
na drugačiji način od predviđenog (npr. reč ili tekst je zaokružio, a trebalo je
da ih podvuče; slovo je precrtao ili štriklirao, a trebalo je da ga zaokruži)

Možda Vam se svidi i