Sremska Mitrovica – Trend zadržavanja devojačkog prezimena i nakon sklapanja braka ipak nije stvar pomodarstva kao što mnogi misle, već je više finansijske prirode.

Da se sve veći broj žena nakon prestanka zajedničkog života sa partnerom ne odlučuje na razvod je upravo u visini troškova promene prezimena i dobijanja novih dokumenata za koje bi morale izdvojiti polovinu plate.

Ispitali smo koliko je novca potrebno da nakon razvoda ponovo izvadite dokumenta sa devojačkim prezimenom.

Ukoliko se niste u vremenskom periodu od 60 dana nakon stupanja na snagu pravosnažne presude razvoda braka javili u matičnu službu i uz izjavu rešili sve to „skoro, pa besplatno“ (potrebni su samo izvodi iz matične knjige rođenih i venčanih, izvod o državljanstvu, lična karta i plaćena taksa od 700 dinara), čeka vas dosta više troškova.

Za početak treba da odete u Gradsku upravu za opšte i zajedničke poslove grada Sremske Mitrovice u službi za lična stanja građana, šalter broj 6, po zahtev za promenu imena, prezimena, imena i prezimena. Uz zahtev dobijete i čitav niz stavki po kojima su navedeni dokumenti koje pored zahteva morate imati da bi obavili promenu ličnog imena ili prezimena. Potrebna su vam:

1. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije za koje morate izdvojiti 760,00 dinara.
2. Potvrdu o prebivalištu koju izdaje Policijska uprava Sremska Mitrovica i koja košta 280,00 dinara.
3. Uverenje da se protiv lica koje traži promenu ličnog imena ne vodi krivični postupak za delo koje se goni po službenoj dužnosti koje podižete u sudu i košta 190,00 dinara.
4. Izvod iz matične knjige rođenih, takođe se vadi u opštini i cena mu je 460,00 dinara.
5. Izvod iz matične knjige venčanih (za lice koje je u braku) u opštini i za njega treba izdvojiti takođe 460,00 dinara.
6. Izvod iz matične knjige rođenih za decu (za lice koje ima decu).
7. Uverenje Ministarstva finansija, poreske uprave – filijala Sremska Mitrovica da je lice koje traži promenu ličnog imena izmirilo poreske obaveze, to uverenje se dobija u poreskoj upravi i košta 560,00 dinara.
8. Uverenje Gradske uprave za budžet i finansije grada Sremska Mitrovica da je lice koje traži promenu ličnog imena izmirilo poreske obaveze koje možete takođe dobiti u opštini grada i njegova cena je 400,00 dinara.
9. Potvrdu o uplati republičke administrativne takse koja košta 900,00 dinara

Najmanje će vas koštati poslednja stavka koju morate da imate pri podnošenju zahteva, a to je kopija lične karte.

Kada ste prikupili sva dokumenata za koja ste morali do sada da izdvojite preko 4000 dinara, ostaje vam da sačekate 10 dana da vam jave da je zahtev prihvaćen i da ste dobili rešenje o promeni imena ili prezimena.

To ipak nije kraj, ostaje vam da izvadite novu ličnu kartu, za koju je potreban orginal izvod iz matične knjige rođenih i orginal uverenje o državljanstu. Pomislili bi, lepo, bar to imam, ali ne, morate vaditi nova dokumenta, jer ste za potrebe zahteva za promenu ličnog imena ili prezimena vadili izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu sa trenutnim imenom koje ste sada promenili, znači ponovo plaćanje 760,00 dinara za uverenje o državljanstvu i 460,00 dinara za izvod iz matične knjige venčanih.

Naposletku još 928,00 dinara za naknadu za obrazac lične karte i 226,00 dinara za troškove izrade lične karte i to je sve, bar za sada, ukoliko ne želite da izvadite i pasoš.

You may also like