Sremska Mitrovica – Nakon setve suncokreta i soje, prvi problem na koji nailaze poljoprivredni proizvođači jeste korov.

Ovim širokorednim usevima korovi mogu da budu ograničavajući faktor u proizvodnji, naročito u početnim fazama rasta i razvoja. Razlog tome jeste što korovi rastu uporedo sa gajenim biljkama i na taj način zauzimaju prostor koji je potreban biljkama, crpe hranljive materije, vodu i svetlost, tačnije sve elemente koji su potrebni biljkama za normalan rast i razvoj.

Korovi mogu da zasene i zaguše useve što se kasnije može odraziti na prinos i kvalitet poljoprivrednih proizvoda.

Preporučeno je da se nakon setve korovi se suzbijaju primenom zemišljnih herbicida. Ovi herbicidi se koriste posle setve, ali pre nicanja useva.

Najčešći korovi koji se javljaju u suncokretu i u soji su pepeljuga, štir, palamida, čičak, kereće grožđe, sirak i muhar.

Možda Vam se svidi i