Poslanici Skupštine Srbije usvojili su većinom glasova Zakona o energetici koji predviđa lakše ulaganje investitorima u oblast energetike.

Zakonom o energetici će se u Srbiji od 1. januara 2015. godine u potpunosti primenjivati sve mere iz Trećeg energetskog paketa EU za oblasti gasnog, elektroenergetskog sektora i obnovljivih izvora energije, čime Srbija postaje prva zemlja u region koja je primenila sve te odredbe.

Domaćinstava i mali kupci će moći da biraju snabdevače strujom i gasom, ali će imati i mogućnost garantovanog snabdevanja.

Biće zadržana zaštita za energetski ugrožene kupce i u narednoj godini za subvencionisanje ugroženih potrošača biće izdvojeno 700 miliona dinara za sve koji ne mogu da plaćaju struju i koji će dobiti besplatno od 120 do 240 kilovat sati struje mesečno i određene količine gasa.

Mali kupci električne enegrije prema novim odredbama zakona biće firme sa manje od 50 zaposlenih i godišnjim prihodom ispod 10 miliona evra, koji godišnje troše manje od 30.000 kilovat sati struje, a lista malih kupaca određivaće se svake godine do 31. marta.

Zakon takođe predviđa da firme koje troše više od 30.000 kilovat sati struje godišnje, od 1. jula naredne godine gube pravo na garantovano snabdevanje i biće u obavezi da pronađu snabdevača na tržištu.

Novina je i to što se uvodi i mogućnost ukidanja regulisanja cene struje za garantovano snabdevanje od 2017. godine, kupci će dobiti pravo na pristup podacima o tome koliko troše, dok će snabdevač biti u obavezi da uspostavi besplatne telefonske linije za obavestavanje kupaca.

Kada zakon stupi na snagu biće uvedene i osnove za praćenje tehničkog i komercijalnog kvaliteta snabdevanja strujom i gasom.

Agencija za energetiku jednom godišnje će, od 2017. godišnje, objaviti izveštaj o potrebi da se cena električne energije reguliše.

Pored snabdevanja struje “na malo”, Zakonom se uvodi i delatnost snabdevanja na veliko, pa je stranim kompanijama data mogućnost da za to dobije licencu, bez obaveze da se registruje na teritoriji Srbije.

Država će moći da ima jednog ili više operatera distributivnog sistema električne energije, koji će morati da primenjuju iste tarife, a stvoreni su uslovi i za osnivanje i funkcionisanje berze eletrične energije.

Možda Vam se svidi i