Pčelarima rok do 31. oktobra

Sremska Mitrovica – Zakonska obaveza pčelara je da dva puta godišnje, u aprilu i oktobru, redovno prijave brojčano stanje pčelinjih zajednica svojoj veterinarskoj stanici, tj. ovlašćenom obeleživaču.

Pcele 220311
Prijava se vrši nadležnoj veterinarskoj stanici koja je obeležila pčelinjak, gde se prijavi broj košnica sa kojima se ulazi u zimovanje. Potrebno je poneseti spisak svih brojeva košnica koje ulaze u zimu, kao i pločice sa brojevima rasformiranih košnica kako bi ih vratili veterinaru, u slučaju da je broj košnica sada manji od broja koji je tokom godine obeležen brojevima. Nakon prijave, veterinar izdaje potvrdu da je izvršen redovni popis, overen, sa datumom. Neće biti moguće retroaktivno prijavljivanje nakon 31. oktobra.

Ova usluga je besplatna napominju iz Uprave za veterinu i dodaju da je nakon unošenja broja obeleživač u obavezi da izda potvrdu pčelarima da je ispunjena zakonska obaveza prijavljivanja broja pčelinjih zajednica.

U Programu mera  navedeno je da su sredstva za unos u bazu obezbeđena u budžetu Republike Srbije, a unos ne može biti završen bez izdavanja potvrde koju generiše upravo ta baza, jer je ona jedini DOKAZ da je unos zaista obavljen.

Iz Uprave za veterinu podsećaju da je ovo obavezna mera kako bi pčelari mogli da ostvare pravo na subvencije od strane države.

Podsećamo da je došlo do izmene propisa po pitanju cena obeležavanja košnica (Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2014. godinu, koji možete naći na sajtu SPOS-a).
Pored cene za obeležavanje koja se nije menjala, i dalje iznosi 30 dinara po košnici, sada se posebno plaća i pločica za obeležavanje (njena orijentaciona cena je oko 18 dinara sa PDV-om), tako da obeležavanje jedne košnice iznosi oko 48 dinara.

You May Also Like