Od septembra ostavinske postupke vode notari

Sremska Mitrovica – Prema najavi ministra pravde Nikole Selaković, od 1. septembra 2014. godine ostavinske postupke će umesto sudova, voditi javni beležnici.

Obrazlažući pet pravosudnih zakona u Skupštini Srbije, Selaković je kazao da će time ostavinski postupak biti efikasniji, ostvariće se pravo na suđenje u razumnom roku, a istovremeno sudovi će biti rasterećeni velikog broja tih predmeta koje će poveriti notarima.

Velika prednost ove promene ogledaće se u tome što što su notari mnogo dostupniji građanima jer ne postoji u svakoj opštini sud ili sudska jedinica ali u svakoj opštini mora da bude bar jedan javni beležnik.

Ministar Selaković je naveo da će garancija zakonitosti rada javnih beležnika biti mogućnost sudskog nadzora njihovog rada tako što je predvidjeno da je sud koji je poverio ostavinski postupak javnom belezniku dužan da kontroliše nadzor nad radom notara i može donese rešenje o oduzmanju predmeta notaru ako radi na štetu građana, stvara nepotrebne troškove ili odugovlači postupak.

Takođe, grancija će biti i mogućnost da se protiv rešenja javnog beležnika može izjaviti žalba isto kao i na rešenja koje donese sudovi.

You May Also Like