Sremska Mitrovica – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje danas je raspisao oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2014. godinu.

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno – stacionarnim ustanovama i banjsko – klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija je penzija za januar, odnosno februar niža od iznosa prosečne penzije u Fondu, odnosno od 24.170,00 dinara.

Pravo da se jave na oglas imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednici, koji, osim penzije koja je niža od 24.170,00 dinara, nemaju druga lična primanja.
Pravo da se jave na oglas imaju i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora, pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi pomenuti iznos.

Pravo na korišćenje besplatne rehabilitacije imaju korisnici penzija koji to pravo nisu koristili u poslednjih 5 godina, a korisnici poljoprivredne penzije, pored navedenih uslova, moraju da imaju i najmanje 10 godina staža po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti.

Uz prijavu, potrebno je podneti i :

– penzijski ček za januar ili februar 2014. godine
– dokaz o visini penzije ostvarene po međunarodnim ugovorima (izvod iz banke ili potvrda o inostranog nosioca socijalnog osiguranja)
– fotokopiju lične karte
– postojeću medicinsku dokumentaciju
– pisanu izjavu, na propisanom obrascu prijave, o drugim ličnim primanjima i o tome da u prethodnih 5 godina nisu koristili rehabilitaciju o trošku Fonda.

Prijave se podnose opštinskim organizaijama penzionera, prema mestu prebivališta, a korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija ispostavi ili filijali Fonda u mestu prebivališta.

Prijave na oglas mogu da se podnesu do 16. marta tekuće godine, a iz Gradskog udruženja penzionera pozivaju sve penzionere sa teritorije grada Sremska Mitrovica da se jave ovom udruženju, koje se nalazi u ulici 28. marta, broj 17 u Sremskoj Mitrovici.

Ove godine za odlazak penzionera na besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju i odmor u banjama Srbije izdvojeno je 339, 6 miliona dinara.

2013. godine na teritoriji Sremske Mitrovice ovo pravo je iskoristilo oko 100 penzionera a očekuje se da će i ove godine ineresovanje biti slično.

You may also like