Konkurs za finansiranje omladinskih volonterskih projekata „MLADI SU ZAKON“

Sremska Mitrovica – U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Resurs centar za Sremski okrug, HU „Prijatelji“ Sremska Mitrovica raspisali se konkurs za finansiranje omladinskih volonterskih projekata „MLADI SU ZAKON“, koji će biti zvanično predstavljen mladima iz Sremskog okruga u četvrtak, 10 jula u čitaonici gradske biblioteke “Gligorije Vozarević” sa početkom u 13:00 časova.

Ako ste kreativni, hrabri, humani, ako želite da omogućite kvalitetniji život vršnjacima, ali i drugim sugrađanima u svojoj lokalnoj zajednici i imate između 15 i 30 godina, učestvujte u programu koji ima za cilj da podstiče aktivizam, volonterizam i humanost mladih širom Srbije!

TEMA KONKURSA:

Konkurs je namenjen vama, kreativcima, koji kroz aktivno učešće mladih i volontersko angažovanje:

• promovišete solidarnost i humanost
• učestvujete u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme i/ili organizujete aktivnosti za mlade u tim prostorima
• učestvujete u akcijama zaštite životne sredine
• promovišete međugeneracijsku saradnju
• promovišete razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve mlade
• promovišete zdrave i bezbedne stilove života
• podstičete preduzetnički duh kod mladih

NAPOMENA: S’ obzirom na prirodnu katastrofu koja je zadesila Srbiju i potrebe sanacije posledica polava, neophodo je da svaki omladinski projekat bude i humanitarnog karaktera i bude na neki način usmeren na područja pogođena poplavama.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI:

Na konkurs mogu da se prijave udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih sa teritorije Sremskog okruga. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

Napomena za vas: ukoliko želite da se prijavite kao registrovano udruženje mladih, Resurs centar za Sremski okrug, Vas može informisati o upisu u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, koju vodi Ministarstvo omladine i sporta. Tokom trajanja programa, biće neophodno da budete evidentirani da biste ušli u proceduru izbora omladinskih volonterskih projekata koji će biti finansirani. Neformalne omladinske grupe ne treba da budu evidentirane.

KAKO DA SE PRIJAVITE?

Prijavite se na Konkurs slanjem popunjenog obrasca za pisanje predloga omladinskog projekta do 25. jula 2014. godine na email: huprijatelji@yahoo.com, ili poštom na sledeću adresu: HU „Prijatelji Sremska Mitrovica, Maksima Gorkog 20, 22000 Sremska Mitrovica, sa naznakom: „MLADI SU ZAKON – prijava na konkurs“.

Smernice za podnošenje projektnih ideja i prijavni formular možete preuzeti sa sajta Resurs centra za Sremski okrug: www.mladisrema.org, ili na omladinskom Internet portalu: www.mos.gov.rs/mladisuzakon, a za sva pitanja vezano za procedure prijavljivanja na konkurs možete se obratiti: HU „Prijatelji Sremska Mitrovica, Maksima Gorkog 20, 22000 Sremska Mitrovica putem elektronske pošte na email: huprijatelji@yahoo.com, ili telefonom na broj: 064/226-88-48, 064/156-82-17

Konkurs je otvoren do 25. jula 2014. godine!

You May Also Like