Sremska Mitrovica – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne je izdalo saopštenje u kome se navodi da je 23. maja 2014. godine upućen apel svim društveno-odgovornim organizacijama koje se bave prometom semena da, ukoliko su u mogućnosti, doniraju seme ranih grupa kukuruza i soje radi pomoći, za potrebe ponovne setve u poplavljenim područjima.
Apelu ministarstva odazvalo se deset kompanija koje su izrazile spremnost da doniraju seme hibrida – sorti ranih grupa kukuruza i soje.
U pružanju pomoći ugroženim područjima u vidu semenske robe, učestvovale su kompanije koje se bave prometom semena kukuruza u Republici Srbiji, i to:
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad; Institut za kukuruz, Zemun Polje, MK SEEDS doo Novi Sad (hibridi kukuruza Dekalb -Monsanto), Limagrain doo, Syngenta doo , Raifajzen Agro doo, BC Hibridi, Chemical Agrosava doo, Delta Agrar (hibridi kukuruza Pioneer), Delta Generali (hibridi kukuruza Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad i Pioneer).

Kompanije su za donaciju ponudila seme kukuruza i soje koje je zatečeno na zalihama i za koje je dozvoljen promet u Republici Srbiji u skladu sa zakonskom regulativom.
Svi hibridi su upisani u Registar sorti poljoprivrednog bilja i seme odgovara propisanim normama kvaliteta. Važno je napomenuti da je svo seme koje je donirano i podeljeno poljoprivrednim proizvođačima sa poplavljenih područja prošlo inspekcijske kontrole nadležnih institucija. Sve sorte su upisane u Registar poljoprivrednog bilja.
Sve odredbe važećeg Zakona o GMO se poštuju i primenjuju u potpunosti, bez obzira da li se radi o humanitarnoj pomoći ili redovnom uvozu i prometu.

Ukupno je do sada, u periodu od 12. do 18. juna tekuće godine, podeljeno semena za presejavanje za 14.357 hektara (od toga kukuruza 13.383 hektara i soje 974 hektara).

Možda Vam se svidi i