Sremska Mitrovica – 29. januara istekao je rok za podnošenje zahteva za legalizaciju po Zakonu o legalizaciji objekata, kao i rok dat lokalnim samoupravama da utvrde visinu naknada i umanjenja.

Ministarstvo građevine zatražiće sutra od gradova i opština da u roku od sedam dana dostave podatke o broju novih zahteva za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata, ali i umanjenjima za plaćanje legalizacije.

Opštine će u roku od sedam dana, računajući od dana prijema dopisa Ministarstva građevine, precizirala je, morati da informišu ministarstvo o tome da li su donele odluke o odredjenim olakšicama odnosno vrstama umanjenja i rokovima plaćanja legalizacije.

Lokalne samouprave će zajedno sa brojem novih zahteva morati ministarstvo da obaveste i koliko ukupno zahteva za legalizaciju imaju – novih i starih.

Ministarstvo građevine će tek u narednih desetak dana imati precizne podatke o broju zahteva.

Zakon o legalizaciji objekata je stupio na snagu 1. novembra i predvideo je rok od 90 dana za podnošenje zahteva za legalizaciju i donošenje cenovnika legalizacije na lokalnom nivou.

You may also like